Anmeldelse i Medicinpriser af apoteksindkøbspris på 0 kr. for statsligt indkøbte lægemidler

4. august 2023

Det følger af lægemiddellovens § 77, at den, der bringer et apoteksforbeholdt lægemiddel til mennesker og dyr på markedet i Danmark, skal anmelde apoteksindkøbsprisen til Lægemiddelstyrelsen.

Efter Lægemiddelstyrelsens opfattelse kan statsligt indkøbte lægemidler, som ikke skal forhandles på apoteker, anmeldes med en apoteksindkøbspris (AIP) på 0 kr.  Baggrunden herfor er, at apoteket i disse situationer reelt har en indkøbspris på 0 kr., fordi staten har indkøbt og fordelt lægemidlerne.

Et eksempel på et statsligt indkøbt lægemiddel, som på nuværende tidspunkt ikke forhandles på apoteker, er COVID-19 vaccinerne.

Prisanmeldelsen for apoteksindkøbsprisen på 0,00 kr. vil i Lægemiddelstyrelsens LMS-filer i Medicinpriser fremgå som 0,00 kr. På www.medicinpriser.dk vil prisen af tekniske årsager fremgå som ”uden fast pris”.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om muligheden for at kunne anmelde til 0 kr., kan du henvende dig til Lægemiddelstyrelsen på Send en mail