Ansøgningsfrister for udstedelse af certifikater til import/eksport af euforiserende stoffer inden jul

14. november 2023
Ansøgninger om import/eksport certifikater, som modtages via NDS Web, skal være modtaget senest den 15. december 2023, såfremt de skal behandles inden jul.

Ansøgninger modtaget på anden vis skal være modtaget senest den 8. december 2023, såfremt de skal behandles inden jul. 

Ansøgninger fremsendt efter den 21. december vil blive betragtet som modtaget den 2. januar 2024.

Ansøgninger, som er gebyrbelagt i 2023, og som modtages senest 31. december 2023, vil blive opkrævet ansøgningsgebyr svarende til 2023-takster.

Forsendelse af certifikater via post

Ansøgning om certifikater, der skal sendes med post inden jul, skal modtages henholdsvis 5 dage (NDS Web) og 10 dage (andre) inden PostNords frister for julepost, hvis de ønskes modtaget inden jul. Lægemiddelstyrelsen fremsender certifikater som Quickbrev. 

Lukkedage i Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen har lukket fra 23. december 2023 til 1. januar 2024 - begge dage inklusive.