Bivirkningsindberetninger om cannabisslutprodukter og forbrug under forsøgsordningen

7. december 2023

I forbindelse med monitorering af forsøgsordningen med medicinsk cannabis offentliggør Lægemiddelstyrelsen en rapport om indberetninger om formodede bivirkninger, om cannabisslutprodukter samt status vedrørende forbrug i perioden 2021-22. 

I 2021-2022 modtog Lægemiddelstyrelsen i alt 19 indberetninger om formodede bivirkninger vedrørende cannabisslutprodukter omfattet af forsøgsordningen. Af disse modtog styrelsen ni indberetninger i 2021 og 10 i 2022. Ud af de i alt 19 indberetninger omhandlede én indberetning en formodet alvorlig bivirkning.

Antallet af indberetninger om formodede bivirkninger pr. år er halveret i 2021 og 2022 set i forhold til 2020. Samtidig er antallet af indløste recepter på cannabisslutprodukter både i 2021 og 2022 vokset i forhold til 2020 – med henholdsvis 21 % og 32 %. Ydermere er de udskrevne recepter fordelt på færre borgere i såvel 2021 (fald på 5 %) som i 2022 (fald på 14 %) sammenlignet med 2020.

Ingen signaler om sikkerhedsproblemer

På baggrund af alle indberetninger om formodede bivirkninger, som styrelsen har modtaget i 2021-2022, har Lægemiddelstyrelsen ikke identificeret signaler om sikkerhedsproblemer med cannabisslutprodukter.

Indberetningerne om formodede bivirkninger ved cannabisslutprodukter har ikke givet Lægemiddelstyrelsen anledning til at iværksætte risikominimerende foranstaltninger i perioden.

Læs rapporten Bivirkningsindberetninger om cannabisslutprodukter og forbrug under forsøgsordningen (pdf)