Den 15. december er sidste frist for modtagelse af ansøgninger vedr. virksomhedstilladelser i 2023

14. november 2023
Ansøgninger om virksomhedstilladelser skal være modtaget senest den 15. december 2023, hvis sagsbehandling ønskes påbegyndt inden jul.

Ansøgninger, der modtages efter denne dato, vil blive betragtet som modtaget den 2. januar 2024.

Gebyrsatser og undtagelser

Ansøgninger, som er gebyrbelagt i 2023, og som modtages senest 31. december 2023, vil blive opkrævet ansøgningsgebyr svarende til 2023-takster.

Ansøgninger om nedlæggelse af virksomhedstilladelse i 2023, som modtages senest d. 31. december 2023, og hvor dette umiddelbart kan efterkommes, vil blive betragtet som modtaget i 2023. Dette er også tilfældet selvom tilladelsen først nedlægges i 2024. Der vil dermed ikke blive opkrævet årsgebyr for tilladelsen i 2024. 

Lukkedage i Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen har lukket fra 23. december 2023 til 1. januar 2024 - begge dage inklusive.