Den europæiske bivirkningskomité undersøger sikkerhedssignal ved diabetes- og vægttabsmedicin

12. juli 2023

Den europæiske bivirkningskomité PRAC har påbegyndt en undersøgelse af risikoen for selvmordstanker eller tanker om selvskade ved brug af GLP-1 receptor agonister. 

GLP-1 receptor agonister bruges til vægttabsbehandling og behandling af type 2 diabetes, og undersøgelsen omfatter indholdsstofferne semaglutid, liraglutid, dulaglutid, exenatid og lixisenatid. Det er endnu uvist om der er en sammenhæng med medicinen, eller om de indrapporterede sager kan skyldes andre forhold hos patienterne.

Indtil nu har PRAC modtaget cirka 150 indberetninger om selvmordstanker eller tanker om selvskade. Indberetningerne kommer fra patienter i de 27 EU-lande, som alle er repræsenteret i bivirkningskomiteen hos @EMA. Fire indberetninger er fra Danmark.  

De mest udbredte lægemidler i denne gruppe er diabetesmedicinen Ozempic samt vægttabsmidlerne Wegovy og Saxenda. Ifølge EMA udskrives disse lægemidler til over 20 millioner patienter i EU om året (omregnet til helårsbrugere).

PRAC undersøger risikoen i en signalprocedure, hvor al information angående den nye mulig bivirkning, undersøges i sammenhæng med de mistænkte lægemidler. PRAC fortsætter undersøgelserne hen over efteråret og forventer at komme med sin endelige vurdering til november.

Læs mere på EMAs hjemmeside