Evaluering af den fælleseuropæiske indsats mod covid-19

1. december 2023

En ny rapport evaluerer de europæiske lægemiddelmyndigheders samarbejde under covid-19-pandemien.

Overordnet bestod samarbejdet mellem de europæiske lægemiddelmyndigheder den alvorlige test, som covid-19-pandemien udsatte også dette samarbejde for.   

Det er konklusionen i en evaluering, som er udarbejdet af det europæiske lægemiddelagentur EMA og ledelserne i de nationale lægemiddelmyndigheder (HMA) i forening.

Evalueringen fremhæver blandt andet, at de europæiske lægemiddelmyndigheder under pandemien var i stand til at mobilisere de nødvendige ressourcer til at overvåge sikkerheden i forbindelse med massevaccinationen og til at leve op til sine forpligtelser i forhold til løbende at oplyse offentligheden om pandemien på et troværdigt og videnskabeligt grundlag.  

Samtidig peger evalueringen på en række parametre, hvor samarbejdet kan styrkes, så lægemiddelmyndighederne står endnu bedre rustet til eventuelle kommende sundhedskriser.

 

Læs mere på EMAs hjemmeside