Fristen i 2023 for lægemiddelansøgninger og ansøgninger om kliniske lægemiddelforsøg er den 20. december 2023

13. november 2023, Opdateret 4. december 2023

Lægemiddelstyrelsen har lukket mellem jul og nytår, til og med den 1. januar 2024.

Ansøgninger om markedsføringstilladelser til lægemidler og amendments til kliniske lægemiddelforsøg skal være modtaget senest den 20. december 2023.

Ansøgninger der modtages efter denne dato, vil blive betragtet som modtaget den 2. januar 2024.

For kliniske lægemiddelforsøg, der er ansøgt under forordningen, skal vi gøre opmærksom på, at der ikke foretages nogen vurdering i vinter clockstop fra og med den 22. december 2023 til og med den 7. januar 2024. Deadline forskydes derfor.