Høring over Medicintilskudsnævnets forslag til fremtidig tilskudsstatus for opioider

23. juni 2023
Medicintilskudsnævnet er i gang med at revurdere tilskudsstatus for opioider (ATC-gruppe N02A, N02BA75, N07BC02 og R05DA04) og har nu færdiggjort et forslag til indstilling: 
Medicintilskudsnævnets forslag til indstilling af 22. juni 2023 om tilskudsstatus for opioider.

Medicintilskudsnævnets anbefalinger

Nævnet lægger op til, at der fremover ikke bør være nogle opioider med generelt uklausuleret tilskud. Baggrunden er, at opioider ikke er førstevalg og udelukkende bør anvendes til udvalgte patienter, som ikke har effekt af ikke-medicinske tiltag eller anden smertestillende medicin end opioider. 

Derudover mener nævnet, at et rationelt valg af opioider bør være baseret på anbefalingerne om i udgangspunktet at vælge langtidsvirkende opioider, der giver døgndækkende virkning, færre gennembrudssmerter og mindre euforiserende effekt i forhold til de korttidsvirkende opioider. 

Forbrugstal viser, at brugen af opioider i dag ikke er rationelt blandt andet, fordi ca. 20% af de i opioidbehandling i mere end seks måneder i 2022 udelukkende indløste recept på et korttidsvirkende opioid. 

På denne baggrund anbefaler nævnet, at tilskuddet til udvalgte opioider klausuleres til særlige patientgrupper, der opfylder nedenstående betingelser:

  • tilskuddet til de billigste langtidsvirkende opioider morfin, oxycodon, tramadol, metadon og buprenorfin resoribletter klausuleres til behandling af smerter, hvor relevant non-opioid behandling har vist sig utilstrækkelig, er kontraindiceret eller ikke tolereres.

  • tilskuddet til de billigste hurtigvirkende opioider morfin, oxycodon og tramadol klausuleres til kortvarig behandling af opioid-krævende smerter, herunder behandling af gennembrudssmerter. 

  • tilskuddet til depotplastre med opioiderne fentanyl og buprenorfin klausuleres til behandling af smerter, hvor relevant non-opioid behandling har vist sig utilstrækkelig, er kontraindiceret eller ikke tolereres, og hvor behandling med orale opioider ikke er mulig. 

Videre proces

Inden Medicintilskudsnævnet færdiggør sin anbefaling, har nævnet indledt partshøring af de berørte virksomheder. Høringssvar kan sendes til send en mail. Der er høringsfrist den 21. september 2023. Herefter vil Medicintilskudsnævnet genoptage sine drøftelser og på baggrund af bl.a. de indkomne høringssvar arbejde videre med sin anbefaling til Lægemiddelstyrelsen. Alle høringssvar bliver offentliggjort på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

De relevante videnskabelige selskaber og patientforeninger samt Apotekerforeningen, Lægeforeningen, PLO og Medicinrådet bliver samtidig hørt over Medicintilskudsnævnets forslag, jf. denne liste