Holdbarhedstiden for Paxlovid filmovertrukne tabletter fra Pfizer ApS

7. marts 2023

Holdbarhedstiden for Paxlovid (nirmatrelvir 150 mg/riton-avir 100 mg) filmovertrukne tabletter fra Pfizer ApS

I de nedenstående links finder du bl.a. tabellen for de batches af Paxlovid som har fået forlænget holdbarheden.

Lægemiddelstyrelsen har sikret sig, at pakningerne fortsat kan udleveres til patienterne. Lægemiddelstyrelsen har været i kontakt med apoteker, sygehusapoteker, sygehusafdelinger og grossister og informeret dem om forlængelsen af holdbarheden for Paxlovid.

Nedenfor finder du informationsbrevet til apoteker og grossister, samt informationsbrevet til borgere, som bliver udleveret ved afhentning.

Links

Paxlovid indlægsseddel (pdf)

Paxlovid informationsbreve til apotekere, sygehusapotekere, grossister og borgere (pdf)