Information om uhjemlet praksis for konfiskation af ulovligt indførte lægemidler

29. marts 2023

Ved en gennemgang af Lægemiddelstyrelsens arbejde med at kontrollere ulovligt indført medicin, er det blevet afdækket, at den hidtidige praksis på området ikke har været i overensstemmelse med gældende regler på området.

Lægemiddelstyrelsen har i efteråret 2022 gennemgået sin praksis for kontrol af lægemidler, der indføres ulovligt til Danmark og bliver standset i tolden. I den forbindelse er det blevet afdækket, at den hidtidige praksis ikke har været i overensstemmelse med gældende regler.

Fejlen består i, at Lægemiddelstyrelsen efter endt sagsbehandling har konfiskeret og destrueret den ulovligt indførte medicin, men det burde ifølge de gældende regler have været politiet, der stod for konfiskationen inden destruktionen.

Lægemiddelstyrelsen har tilpasset sin praksis på området, således at reglerne nu bliver fulgt i sagsbehandlingen. Det bemærkes, at Lægemiddelstyrelsens kontrol med ulovligt indførte lægemidler ikke omfatter præparater, der er omfattet af reglerne om doping eller euforiserende stoffer. Når disse bliver standset i tolden, bliver de sendt direkte til politiet.

Fordi Lægemiddelstyrelsen har haft en praksis, som ikke har været i overensstemmelse med gældende regler, kan borgere og virksomheder, der har fået konfiskeret lægemidler, som Lægemiddelstyrelsen har vurderet er ulovligt indført i Danmark, rette henvendelse til styrelsen med anmodning om evt. erstatning.

Hvis man ønsker at få vurderet, om man kan have ret til erstatning, kan man kontakte Lægemiddelstyrelsen for vejledning. Styrelsen gør opmærksom på, at krav, der er ældre end tre år, som udgangspunkt vil være forældede efter forældelsesloven.

Kontakt: dkma@dkma.dk