Invitation til informationsmøde for virksomhederne om den nye portal til tilknytninger

1. maj 2023, Opdateret 2. maj 2023

Januar 2023 lancerede vi den nye formular til anmeldelse og ansøgning om tilknytning og økonomisk støtte.

Formularen var første del i projektet med at skabe en formular, der på sigt kunne cirkulere mellem sundhedsperson og virksomhed. Til september kommer anden del af projektet, nemlig portalen, som vil kunne tilgås af virksomheden og sundhedspersonen. I portalen kan virksomheden og sundhedspersonen blandt andet få et overblik over de anmeldelser og ansøgninger, som de er part i. Derudover vil der være forskellig funktionalitet til at hjælpe virksomhederne med at overholde deres informations- og indberetningsforpligtigelse.

Den nye formular og portal ændrer ikke ved de forpligtelser som henholdsvis sundhedsperson og virksomhed har i dag. Portalen bliver et redskab der kan hjælpe virksomhederne med at overholde såvel deres informations- og indberetningspligt.

På informationsmødet vil I kunne se hvordan portalen kommer til at se ud, og hvordan I kan bruge den og hvordan den kan hjælpe jer.

Der vil selvfølgelig også blive rig mulighed for at stille spørgsmål.

Der er informationsmøder på følgende datoer:

den 1. juni 2023 kl. 9. 00 – 10.30 

den 16. juni 2023 kl. 13.00 – 14.30.

Møderne foregår i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S.

For at tilmelde dig/jer, skal I sende en mail til Send en mail og angive navnet på virksomheden du/I kommer fra, samt hvor mange I deltager på informationsmødet.