Invitation til Informationsmøde om virksomhedernes årlige indberetning

3. november 2023

Lægemiddelstyrelsen holder et informationsmøde om virksomheders årlige indberetning 

Tirsdag den 21. november 2023 kl. 9.00 - 10.30 i Lægemiddelstyrelsen

Dagsorden


1. Velkomst

2. Sådan arbejder vi med virksomhedernes indberetninger – herunder typiske fejl

Lægemiddelstyrelsen vil gennemgå arbejdsgangen med at kontrollere virksomhedernes indberetning for henholdsvis tilknytning og økonomisk støtte. Herunder vil vi vise nogle af fejl vi ofte oplever, og herefter vise hvordan den ”perfekte” indberetning ser ud.

3. Tips og tricks til den gode indberetning

Der er lavet nogle få ændringer i skemaet i forhold til tidligere år, så vi vil her gennemgå hvordan skemaet skal udfyldes jf. bekendtgørelsen.

4. Ny portal til sundhedspersoner

I starten af november får sundhedspersonerne adgang til en portal, hvor De kan gå ind og se alle de anmeldelser og ansøgninger om tilknytninger og økonomisk støtte, som de har lavet. Virksomheder kan logge ind på portalen og se, hvad der er meldt til dem, men får derudover ikke yderligere funktioner på portalen. Vi vil kort vise hvad sundhedspersonerne kan på portalen.

5. Nye regler for sygeplejersker og jordemødre i 2024

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har varslet nye regler for tilknytning for sygeplejersker og jordemødre. Vi forventer at de implementeres 1. juli 2024, og vil her gennemgå de ændringer vi forventer der kommer i løbet af 2024.

6. Spørgsmål fra jer til os

Spørgsmål kan sendes til os inden mødet, så vil vi forsøge at svare på så mange som muligt på mødet, og ellers svarer vi jer efterfølgende.

Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til Send en mail senest den 14. november 2023.