Lægemiddelstyrelsen ændrer midlertidigt praksis for deaktivering af lægemiddelpakninger af kritiske antibiotika

20. januar 2023

I EU er der i øjeblikket udfordringer med forsyningen af antibiotika. EMA har derfor opfordret de nationale myndigheder til at iværksætte tiltag, der kan sikre forsyningen lokalt. Derfor vil Lægemiddelstyrelsen midlertidigt ændre praksis for kritiske antibiotika.

Der har hidtil kun været spredte forsyningsvanskeligheder på antibiotika på det danske marked, og aktuelt er der ingen alvorlige. For at undgå at forsyningsvanskeligheder opstår i Danmark som dem, der opleves i andre lande, vil Lægemiddelstyrelsen dog midlertidigt ændre praksis for kritiske antibiotika (Doxycyclin, tetracyclin, amoxicillin, phenoxymethypenicillin, amoxicillin og beta-lactamaseinhibitor, roxitrhomycin, claritromycin, azitromycin, ciprofloxacin og moxifloxacin) i Medicinpriser fra den kommende medicinprisperiode.

Ændringen indebærer, at alle anmeldte lægemiddelpakninger af kritiske antibiotika bliver medtaget, uanset om pakningen efter styrelsens normale praksis ville blive deaktiveret. Denne midlertidige praksisændring vil gælde fra prisperioden, der træder i kraft den 23. januar 2023 til og med prisperioden, der træder i kraft den 20. marts 2023.

Lægemiddelstyrelsen vil inden periodens udløb vurdere, om der er grundlag for at forlænge den midlertidige praksis, og melde beslutningen ud på vores hjemmeside.

Vi gør opmærksom på, at de øvrige regler på medicinprisområdet fortsat gælder, og det er kun reglerne i § 11, stk. 1, i bekendtgørelse om medicinpriser og leveringsforhold m.v. for udvalgte ATC-koder, der midlertidigt sættes ud af kraft.

Det betyder fx, at engrosforhandlere fortsat har pligt til at anmelde leveringssvigt alle hverdage inden kl. 12.00, og at virksomheder, der anmelder priser for lægemidler, der indgår i en tilskudsgruppe, fortsat skal anmelde den forventede leveringsevne for den enkelte lægemiddelpakning.

Link

Link til EMAs nyhed: Joint statement by Executive Steering Group on Shortages and Safety of Medicinal Products (MSSG) on shortages of antibiotic medicines | European Medicines Agency (europa.eu)