Lægemiddelstyrelsen forlænger igen den midlertidige praksis for anmeldelse af apoteksindkøbspris til Medicinpriser for covid-19-vacciner

16. februar 2023

Lægemiddelstyrelsen har besluttet at forlænge den begrænsede periode, hvor det for covid-19 vacciner er accepteret med en prisanmeldelse til Medicinpriser på 0,00 kr. Den midlertidige praksisændring vil foreløbig gælde til og med den 23. april 2023.

Som en del af de almindelige krav til at markedsføre et lægemiddel i Danmark, herunder covid-19-vacciner, følger det af lægemiddellovens § 77 og bekendtgørelse om medicinpriser og leveringsforhold m.v., at en lægemiddelvirksomhed blandt andet skal anmelde apoteksindkøbspris for et lægemiddel, inden lægemidlet kan markedsføres i Danmark. Lægemiddelstyrelsen accepterer efter normal praksis ikke en anmeldelse af en apoteksindkøbspris på 0,00 kr.

Oplysningerne om pris og detaljer om pakningen offentliggøres herefter af Lægemiddelstyrelsen i Medicinpriser.

Ud over at give offentligheden adgang til oplysninger om priser og lægemiddelpakninger på det danske marked samt sikre ens pris for et lægemiddel i hele Danmark, bruges pakningsoplysningerne også af apoteker, sygehusapoteker m.fl. Oplysningerne anvendes bl.a. til salg, ordination, registrering, statistiske formål, opsporing etc.

Derfor er det meget vigtigt for Lægemiddelstyrelsen at sikre, at oplysninger om pakninger for godkendte covid-19-vacciner er anmeldt og offentliggjort i Medicinpriser, når  vaccinerne tages i brug.

Særlige forhold for covid-19-vacciner

Covid-19-vaccinerne skal dog fortsat ikke sælges via apoteker til private borgere efter en læges recept. En borger kan kun få vaccinen via den danske vaccinationsindsats samt selvbetalerordningen, hvor borgeren mod betaling kan blive vaccineret hos en privat aktør, der indgår i selvbetalerordningen.

Lægemiddelstyrelsen besluttede derfor i januar 2021 i dette helt særlige tilfælde – under hensyn til den særlige situation under covid-19-pandemien og de helt særlige omstændigheder i forhold til distribution af lægemidlerne til de danske borgere – at ændre sin normale praksis. I en tidsbegrænset periode ville styrelsen acceptere en anmeldelse af apoteksindkøbsprisen på 0,00 kr. for covid-19 vacciner. Den tidsbegrænsede periode er sidenhen blevet forlænget, senest frem til og med den 26. februar 2023.

Lægemiddelstyrelsen har konstateret, at der er behov for en nærmere analyse og vurdering af, hvordan covid-19 vaccinerne skal indgå i Medicinpriser efter udløb af den midlertidige praksis. Lægemiddelstyrelsen har konstateret, at dette arbejde ikke vil kunne afsluttes inden den 26. februar 2023. Endvidere sælges covid-19-vacciner fortsat ikke via apoteker til private borgere efter en læges recept.

Lægemiddelstyrelsen har derfor besluttet at forlænge den midlertidige praksis, så den foreløbig gælder til og med den 23. april 2023.

Prisanmeldelsen for apoteksindkøbsprisen på 0,00 kr. vil i Lægemiddelstyrelsens LMS-filer Medicinpriser fremgå som 0,00 kr. På www.medicinpriser.dk vil prisen af tekniske årsager fremgå som ”uden fast pris”.