Lægemiddelstyrelsen retter oplysninger i databasen med indlægssedler

14. februar 2023

Tekniske problemer har ført til ukorrekte oplysninger om enkelte indlægssedler i databasen indlægsseddel.dk. Lægemiddelstyrelsen har rettet op og opfordrer lægemiddelvirksomhederne til fortsat at være opmærksom på, om indlægssedlerne vises korrekt i databasen.

I sommeren 2022 blev der gennemført et antal fejlrettelser til applikationerne i databasen med indlægssedler til lægemidler (www.indlaegsseddel.dk).

I kølvandet herpå blev Lægemiddelstyrelsen opmærksom på, at databasen indeholdt et antal ældre indlægssedler, som fejlagtigt fortsat blev vist. De fleste af disse var indlægssedler, der var markeret med status ’Ikke markedsført’ for mere end seks måneder siden, men som ikke var blevet skjult af de automatiske processer. Dertil kom et mere begrænset antal indlægssedler, som havde status ’Markedsført’, selv om denne status automatisk burde være blevet ændret til ’Ikke markedsført’.

I visse tilfælde har disse fejl bevirket, at databasen på samme tid har indeholdt flere indlægssedler for samme lægemiddel, så brugerne af databasen har kunnet være i tvivl om, hvilken seddel der var den gældende.

Lægemiddelstyrelsen har nu gennemført en oprydning ved at ændre statusværdier og andre oplysninger om de pågældende indlægssedler direkte i databasen. Det er vores overbevisning, at vi dermed har rettet op på det store flertal af de fejlagtigt viste indlægssedler. Aktuelt er vi bekendt med blot tre lægemidler, for hvilke der fejlagtigt ligger mere end én indlægsseddel. Disse gamle sedler vil blive fjernet ved en efterfølgende oprydning.

Styrelsen er desuden opmærksom på, at det ikke er sikkert, at alle de uhensigtsmæssigheder i applikationerne, som er årsagen til fejlene, er håndteret ved de gennemførte rettelser til applikationerne. Derfor vil vi gennemføre endnu en gennemgang med rettelser til kildekoden i de relevante applikationer. 

Endelig opfordres lægemiddelvirksomhederne til fortsat at være opmærksom på, om indlægssedlerne i databasen vises korrekt og til at henvende sig til Lægemiddelstyrelsen, hvis der skulle være tilfælde af ukorrekte visninger.