Lægemiddelstyrelsens direktør får ny rolle i vigtigt europæisk forum

11. maj 2023

Lægemiddelstyrelsens direktør, Lars Bo Nielsen, indtræder i ledelsen af HMA (Heads of Medicines Agencies).

Fra venstre: Björn Eriksson, direktør for den svenske lægemiddelstyrelse, Karl Broich, direktør for den tyske lægemiddelstyrelsen og HMA-forperson samt Lars Bo Nielsen, direktør for Lægemiddelstyrelsen.

Fra venstre: Björn Eriksson, Karl Broich og Lars Bo Nielsen.

Danmark får nu en endnu større stemme i et afgørende europæisk forum for lægemidler og medicinsk udstyr.

Lars Bo Nielsen, direktør for Lægemiddelstyrelsen, er nemlig blevet valgt ind i HMA Management Group (HMA-MG). HMA står for Heads of Medicines Agencies og er en sammenslutning af direktørerne for EU’s lægemiddelmyndigheder.

I HMA mødes direktørerne for at drøfte myndighedsarbejdet på det regulatoriske område for både mennesker og dyr på tværs af landegrænser. Her har Management Group som hovedformål at koordinere og facilitere aktiviteter for HMA-gruppen.

Vigtig strategisk rolle

Med en plads i Management Group i HMA betyder det, at Lægemiddelstyrelsen nu er en del af inderkredsen af den gruppe, der tegner et vigtigt område for fremtidens lægemidler og medicinske udstyr:

”På Lægemiddelstyrelsens område samarbejder vi i høj grad med de andre europæiske lande om godkendelse, kontrol, tilskud og meget andet. Derfor er det en vigtig strategisk rolle, vi nu har fået i HMA Management Group. Med udpegningen er vi med til at sikre høj og ensartet myndighedsydelse i hele Europa og ikke mindst dansk indflydelse på de regulatoriske rammer – til glæde for patientsikkerheden og life science-økosystemet,” siger Lars Bo Nielsen og tilføjer:

”Den nye rolle understøtter Lægemiddelstyrelsens ambition om at gå forrest i internationale samarbejder, så vi ikke blot følger udviklingen, men spiller en proaktiv rolle og præger aktiviteterne, så vi skaber mest mulig værdi for borgere, dyr og samfund i Danmark.”

HMA arbejder desuden tæt sammen med Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og EU-Kommissionen i arbejdet omkring den europæiske regulering af lægemidler og medicinsk udstyr. Det består både i lovpligtige og frivillige aktiviteter, der udføres i de forskellige lande og i forskellige samarbejder på tværs.

HMA har også en vigtig koordinerende rolle som bindeled mellem de enkelte medlemslandes lægemiddelmyndigheder, EMA og den nye EU-myndighed HERA, der skal understøtte forsyningen af medicin og medicinsk udstyr i krisesituationer.

Medlemmer af HMA Management Group

Lars Bo Nielsen bliver del af en ledelsesgruppe, der fremadrettet består af følgende medlemmer:  

  • Karl Broich (BfArM, Tyskland), forperson
  • Lars Bo Nielsen (DKMA, Danmark)
  • María Jesús Lamas Díaz (AEMPS, Spanien) 
  • Thomas Heberer (BVL, Tyskland)
  • Momir Radulović (JAZMP, Slovenien)
  • Gytis Andrulionis (VVKT, Litauen)
  • Björn Eriksson (MPA, Sverige) 
  • J. Gabriel Beechinor (HPRA, Irland)