Lægemiddelstyrelsens whistleblowerordning i perioden 17. december 2021 til 31. december 2022 (offentlighedsordning)

5. januar 2023

Det følger af whistleblowerloven, at myndigheder omfattet af reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven mindst én gang årligt skal offentliggøre oplysninger om deres virksomhed efter whistleblowerloven. Der er herved tale om en såkaldt offentlighedsordning.

Ordningen har til formål at sikre offentligheden adgang til oplysninger om den generelle aktivitet i myndighedens whistleblowerordning det seneste år.

Whistleblowerloven indeholder en særlig tavshedspligtsbestemmelse, som bl.a. indebærer, at de oplysninger, der indgår i en indberetning til en whistleblowerordning, ikke vil være undergivet aktindsigt efter offentlighedsloven. Det betyder bl.a., at en evt. beskrivelse af temaerne for de indberetninger, som styrelsen har modtaget og fulgt op på, som det klare udgangspunkt ikke vil indeholde en nærmere beskrivelse af oplysninger fra de enkelte indberetninger, som vil gøre det muligt at identificere whistleblower.

Lægemiddelstyrelsens whistleblowerenhed kan i overensstemmelse med whistleblowerloven oplyse følgende om aktiviteten i styrelsens whistleblowerordning det seneste år:

Lægemiddelstyrelsens whistleblowerenhed har i perioden fra den 17. december 2021, hvor whistleblowerloven trådte i kraft, og til den 31. december 2022 modtaget én indberetning til styrelsens whistleblowerordning. Indberetningen blev indgivet anonymt og blev fra styrelsens side afvist, da den ikke var omfattet af lovens anvendelsesområde.

Der henvises i øvrigt til styrelsens hjemmeside om whistleblowerordningen via dette link.