Medicintilskudsnævnet behandler høringssvar til nævnets andet forslag om tilskud til diabetesmedicin

24. oktober 2023

Den 8. oktober 2023 var der frist for at indsende kommentarer til Medicintilskudsnævnets anbefaling, som blandt andet går ud på at fjerne det generelle klausulerede tilskud til diabetesmedicin af typen GLP-1-analoger.

Der er kommet i alt 12 høringssvar, som Medicintilskudsnævnet har drøftet på sit møde den 23. oktober 2023 og fortsat vil drøfte på de kommende møder.

"Vi kommer til at læse høringssvarene grundigt igennem og drøfte de synspunkter og argumenter, som de forskellige høringsparter fremsætter. Vi er opmærksomme på, at der er meget stor interesse for denne sag, og at afgørelsen kan få betydning for ganske mange patienter. Vi er altid omhyggelige, når vi vurderer, om et lægemiddel skal have offentligt medicintilskud, og det er vi også denne gang. Derfor kan vi heller ikke på forhånd sige, hvornår vi har en endelig indstilling,” siger Medicintilskudsnævnets formand Palle Mark Christensen.

Høringssvarene, som er fremsendt til Medicintilskudsnævnet, kan læses her