Midlertidigt praksis for deaktivering af lægemiddelpakninger af kritiske antibiotika forlænges

13. april 2023

I EU er der i øjeblikket udfordringer med forsyningen af antibiotika, hvorfor Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA,  i januar 2023 opfordrede de nationale lægemiddelmyndigheder til at iværksætte tiltag, der kan sikre forsyningen lokalt. Derfor indførte Lægemiddelstyrelsen en midlertidig praksis for kritiske antibiotika den 23. januar 2023. 

Der er fortsat generelle forsyningsvanskeligheder på antibiotika på det europæiske marked, men også på det danske marked ses udfordringer med forskellige typer af antibiotika. For at sikre, at alle tilgængelige pakninger af antibiotika forbliver i forsyningskæden, forlænger Lægemiddelstyrelsen derfor den midlertidige praksis for kritiske antibiotika* i Medicinpriser fra den kommende medicinprisperiode, der træder i kraft den 3. april 2023.

Ændringen indebærer, at alle anmeldte lægemiddelpakninger af kritiske antibiotika bliver medtaget, uanset om pakningen efter styrelsens normale praksis ville blive deaktiveret. Lægemiddelstyrelsen følger situationen tæt og vil løbende vurdere, om der fortsat er grundlag for at opretholde den midlertidige praksis. Den midlertidige praksisændring vil gælde, indtil antibiotikaforsyningen stabiliseres. Lægemiddelstyrelsen vil melde ud på vores hjemmeside, når vi genoptager normal praksis.

Vi gør opmærksom på, at de øvrige regler på medicinprisområdet fortsat gælder, og det er kun reglerne i § 11, stk. 1, i bekendtgørelse om medicinpriser og leveringsforhold m.v. for udvalgte ATC-koder, der midlertidigt sættes ud af kraft.

Det betyder fx, at engrosforhandlere fortsat har pligt til at anmelde leveringssvigt alle hverdage inden kl. 12.00, og at virksomheder, der anmelder priser for lægemidler, der indgår i en tilskudsgruppe, fortsat skal anmelde den forventede leveringsevne for den enkelte lægemiddelpakning. 


* Doxycyclin, tetracyclin, amoxicillin, phenoxymethypenicillin, amoxicillin og beta-lactamaseinhibitor, roxitrhomycin, claritromycin, azitromycin, ciprofloxacin og moxifloxacin.