Navngivning af lægemidler

30. oktober 2023

Lægemiddelstyrelsen har opdateret den nationalt publicerede praksis for navngivning af lægemidler, naturlægemidler og cannabisslutprodukter.

Læs mere om den nationale praksis for navngivning på Lægemiddelstyrelsens netsted under: ”Navngivning af lægemidler”.

Af Lægemiddellovens § 58, stk. 3: Stk. 3 fremgår det, at et lægemiddels navn ikke må være vildledende med hensyn til varens sammensætning, virkning eller egenskaber i øvrigt. Lignende lovgivning er gældende for naturlægemidler og cannabisslutprodukter.

Lægemiddelstyrelsen vurderer at navne på lægemidler, naturlægemidler og cannabisslutprodukter, der består af et egennavn (person- eller stednavn) er vildledende med hensyn til varens sammensætning, virkning eller egenskaber i øvrigt. Vi har derfor præciseret vores publicerede navnepraksis, således at det tydeligt fremgår, at Lægemiddelstyrelsen ikke kan acceptere et særnavn, hvor der gøres brug af et egennavn, idet et sådant navn ikke overholder kravene til navne i lovgivningen.

Præciseringen bunder i et ønske om at harmonisere vores publicerede navnepraksis med øvrige EU-lande og EMA og tydeliggøre det danske vurderingsgrundlag for navngivning af lægemidler, uanset om der er tale om nationalt godkendte lægemidler eller lægemidler godkendt via central procedure.