Ny EU-liste over kritisk medicin skal bidrage til at forebygge medicinmangel

13. december 2023

Den første fælles EU-liste over kritisk medicin er nu offentliggjort. Listen er udarbejdet med henblik på at understøtte den fælles indsats, som EU-landene gør for at forebygge mangel på kritisk medicin.

I samarbejde med EU-Kommissionen og det europæiske lægemiddelagentur (EMA) har EU-landenes lægemiddelmyndigheder – herunder Lægemiddelstyrelsen – nu udarbejdet første version af EU-listen over lægemidler, der anses for kritiske.

Listen skal bistå EU-landenes løbende bestræbelser på at sikre forsyningssikkerheden af kritisk medicin af hensyn til patientsikkerheden for alle EU-borgere. I denne sammenhæng anses en medicin som kritisk, hvis der ikke findes alternativer og en mangelsituation kan medføre alvorlig forværring hos patienterne. Ydermere skal en række øvrige kriterier være opfyldt, før medicinen kan optages på den nye EU-liste.

Fælles europæisk indsats

At en medicin fremgår af listen er ikke ensbetydende med, at der er risiko for en mangelsituation på kort sigt. Det skal i stedet ses som et udtryk for, at medicinen er vigtig for den generelle patientsikkerhed i EU.

Listen vil danne udgangspunkt for en fælles europæisk indsats for at sikre forsyning af kritisk medicin. Derudover skal den understøtte de løbende analyser af forsyningskæderne for medicin, der har til formål at identificere potentielle sårbare dele af forsyningskæderne og om muligt styrke dem. 

Listen opdateres løbende

I 2024 bliver listen udvidet og opdateres derefter løbende. Det skal pointeres, at listen ikke erstatter nationale definitioner af kritisk medicin, og at disse forskellige lister derfor ikke kan sammenlignes direkte.

Læs EMAs nyhed