Ny formular til ansøgning af eksportcertifikater fra den 1. november 2023

6. oktober 2023

Den 1. november 2023 tager vi vores nye digitale løsning i brug, hvilket får betydning for måden, I ansøger om eksportcertifikater og troværdighedserklæringer på.

Fremadrettet kan der ansøges via vores formular til eksportcertifikater, som vil være tilgængelig fra den 1. november 2023 på vores hjemmeside.

Når I ansøger, skal I vælge den ønskede eksportcertifikattype. Vi gør venligst opmærksom på, at der kun kan anmodes om én type certifikat pr. anmodning, og der kan maksimalt vedhæftes op til 10 elementer med en samlet grænse på 50 MB.

Til sidst i formularen skal I afkrydse, at I erklærer, at de oplysninger som I indsender i det vedhæftede materiale er korrekte og i overensstemmelse med forholdene i jeres virksomhed.

Hvis I ønsker at afhente attesten eller certifikaterne hos Lægemiddelstyrelsen, så skal dette afkrydses i formularen. 

Lægemiddelstyrelsen certificerer det udfyldte certifikat digitalt, printer det på certifikatpapir, printer eventuelle vedhæftninger på almindeligt papir, og samler dokumenterne med en oblat.   

Vi har fortsat en forventet sagsbehandlingstid på op til 7 arbejdsdage fra den dag, vi modtager anmodningen. Processen for fremsendelse af dokumenterne er uændret.

Spørgsmål til eksportcertifikater og til den nye formular kan stilles via Send en mail.


Venlig hilsen

Lægemiddelstyrelsen, Tilladelser – Eksportcertifikater