Nyt forslag til tilskudsstatus for diabetesmedicin sendes i høring

22. august 2023

Medicintilskudsnævnet anbefaler i et nyt forslag, at det generelt klausulerede tilskud bortfalder til GLP-1-analogerne, der bruges til behandling af type 2-diabetes. Andre diabetesbehandlinger bør være førstevalg, mener nævnet. Forslaget er i høring frem til 8. oktober 2023.

Medicintilskudsnævnet har i længere tid været i gang med at revurdere tilskuddet til medicin mod diabetes, eksklusive insuliner (ATC-gruppe A10B). Nævnets opgave er at rådgive Lægemiddelstyrelsen om tilskud til medicin, blandt andet for at fremme en rationel lægemiddelanvendelse.

Nævnets første forslag var i høring i vinteren 2022/2023 med høringsfrist den 26. februar 2023. Efterfølgende har nævnet drøftet de indkomne høringssvar samt vurderet nye forbrugsdata og behandlingspriser. Disse drøftelser ligger til grund for den anbefaling, som nu sendes i høring.

Link: Medicintilskudsnævnets andet forslag til indstilling af 21. august 2023 om tilskudsstatus for medicin til behandling af diabetes- eksklusive insuliner

Medicintilskudsnævnets faglige vurdering omkring rationel brug af de enkelte typer diabetesmedicin er grundlæggende uændret i forhold til det første forslag. Nævnet lægger fortsat vægt på, at alle typer af medicin har en relevant plads i behandlingen af type 2-diabetes, og at den type medicin, der er anbefalet og er billigst, bør bevare generelt tilskud.

Nye anbefalinger

Den primære ændring i nævnets anbefalinger er, at det generelt klausulerede tilskud til GLP-1-analogerne skal bortfalde. Det skyldes, at denne type medicin er væsentlig dyrere end anden diabetesmedicin, uden at der er behandlingsmæssige fordele ved dem for alle patienter. De bør derfor ikke være førstevalg til patienter med type 2-diabetes.

I de danske behandlingsanbefalinger er der andre typer af medicin, der anbefales på lige fod med GLP-1-analogerne til de forskellige patientgrupper. Det gælder for eksempel SGLT-2-hæmmerne, der er væsentligt billigere end GLP-1-analogerne og, som derfor bør være afprøvet, før behandling med en GLP-1-analog igangsættes. For nogle patienter med type 2-diabetes er der medicin fra andre grupper, der også bør være afprøvet.

Efter Medicintilskudsnævnets første forslag blev sendt i høring, er der kommet nye forbrugsdata. Disse data viser et stigende uhensigtsmæssigt forbrug af GLP-1-analoger blandt patienter, der får tilskud til deres medicin.

I 2022 begyndte hver fjerde patient behandling med en GLP-1-analog uden tidligere at have prøvet anden diabetesmedicin, såsom metformin, betacellestimulerende midler, DPP-4-hæmmer eller SGLT-2-hæmmer. Dette er en stigning fra 16 procent i 2021. Desuden havde to ud af tre patienter, der startede behandling med en GLP-1-analog med tilskud i 2022, ikke tidligere prøvet en SGLT-2-hæmmer.

Sundhedsstyrelsen har på baggrund af disse forbrugsdata ligeledes vurderet, at der er et uhensigtsmæssigt forbrug af GLP-1-analogerne med tilskud. Se nyheden fra Sundhedsstyrelsen her.

På baggrund af ovennævnte betragtninger vurderer Medicintilskudsnævnet, at der ved fortsat generelt klausuleret tilskud vil være risiko for, at GLP-1-analoger anvendes som førstevalg. Denne risiko gælder uanset, hvilke patientgrupper en eventuel tilskudsklausul vil omfatte. Derfor anbefaler nævnet som sagt, at tilskuddet til GLP-1-analogerne bortfalder.

Nævnet vurderer fortsat, at behandling med GLP-1-analogerne kan være det hensigtsmæssige valg for visse patientgrupper, hvor relevante behandlingsalternativer er afprøvet. For disse patienter lægger nævnet op til, at der kan gives enkelttilskud efter ansøgning fra patientens læge.

Nævnet anbefaler desuden, at det generelle tilskud til kombinationen af metformin og sitagliptin bortfalder, fordi der findes billigere behandlingsalternativer.

Der er ikke ændringer i nævnets andre anbefalinger.

Den videre proces

Inden Medicintilskudsnævnet færdiggør sin anbefaling til Lægemiddelstyrelsen, har nævnet indledt en partshøring af virksomheder, som er berørt af ændringerne i nævnets forslag. Samtidig bliver de relevante videnskabelige selskaber, patientforeninger samt andre interessenter hørt over Medicintilskudsnævnets forslag, jf. denne liste.

Der er høringsfrist den 8. oktober 2023. Herefter vil Medicintilskudsnævnet genoptage sine drøftelser og på baggrund af blandt andet de indkomne høringssvar arbejde videre med sine anbefalinger til Lægemiddelstyrelsen, hvorefter Lægemiddelstyrelsen træffer den endelige afgørelse.

Fakta


Forslaget omhandler medicin til behandling af type 2-diabetes. Det omfatter ikke insulin, men følgende medicintyper:
  • GLP-1-analoger: Byetta, Victoza, Trulicity, Ozempic, Rybelsus m.fl.
  • SGLT-2-hæmmere: Forxiga, Invokana, Jardiance, Steglatro m.fl. Der er også kombinations-lægemidler med SGLT-2-hæmmere.
  •  Andre diabetesbehandlinger:
    • Betacellestimulerende midler: Diamicron Uno, Glimepirid "Sandoz", Minodiab m.fl.
    • DPP-4-hæmmere: Januvia, Xelevia, Galvus, Onglyza, Vipidia, Trajenta m.fl. Der er også kombinationslægemidler med DPP-4-hæmmere.
    • Metformin: Mitforgen, Metformin "Medical Valley" m.fl. Der er også kombinationslægemidler med metformin.

Priser og antal personer

Tabel 1: Behandlingspriser og antal personer med receptindløsninger på SGLT-2-hæmmere og GLP-1-analoger i 2022.

Lægemiddelgruppe
Gennemsnitlig daglig behandlingspris
(kr.)
Forbrug i 2022
(antal personer)
 SGLT-2-hæmmere
(eksklusive kombinationer)
 13,22 - 15,80
 85.400
 GLP-1-analoger
(eksklusive Saxenda og Wegovy)
 30,41 - 48,98
 96.700,
heraf 87.400 med klausuleret tilskud

Links

Medicintilskudsnævnet (laegemiddelstyrelsen.dk)

Tilskud og priser (laegemiddelstyrelsen.dk)