Nyt stof omfattet af bekendtgørelse om euforiserende stoffer

3. maj 2023

I Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 2446 af 12. december 2021 om euforiserende stoffer er der fra den 3. maj 2023 optaget følgende nye stof på bilag 1.

Som det fremgår, optages der følgende stof på liste B: 

  • 152 a. Hexahydrocannabinol (6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6H-benzo[c]chromen-1-ol)

Efter 3. maj 2023 må dette stof kun håndteres med tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Import og eksport af dette stof må desuden kun foretages, såfremt Lægemiddelstyrelsen i hvert enkelt tilfælde har udstedt et certifikat.

Stoffet må dermed udelukkende anvendes i medicinsk eller videnskabeligt øjemed.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse via e-post: Send en mail.