Regulering af gebyrer under lov om lægemidler sendt i høring

21. december 2023

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 21. december 2023 sendt en ny bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens gebyrer under Lov om Lægemidler i offentlig høring. Fristen for høringssvar er den 19. januar 2024, og den ny bekendtgørelse forventes at træde i kraft den 1. februar 2024.

 

Lægemiddelstyrelsen har fra og med 2024 behov for at øge ressourcerne på gebyrområdet i lov om lægemidler. Behovet udspringer af, at en række opgaver – blandt andet relateret til overvågning, kontrol og forsyning af godkendte lægemidler – er øget i omfang og/eller kompleksitet.

Lægemiddelstyrelsen har derudover et midlertidigt behov i 2024 for at afvikle sager relateret til covid-19-pandemien.

Behovet for øgede ressourcer finansieres ved, at årsgebyrerne for markedsføringstilladelser reguleret af lov om lægemidler opjusteres fra 2024. Forhøjelsen vil betyde, at Lægemiddelstyrelsen kan håndtere det øgede omfang af opgaver, der på nuværende tidspunkt forventes. Derudover betyder forhøjelsen, at Lægemiddelstyrelsen kan afvikle eksisterende sagspukler og reducere risikoen for, at nye sagspukler opstår.

Endelig er der behov for at justere andre gældende gebyrer – nogle vil stige og andre falde – så gebyrerne fortsat er omkostningsægte.

 

Læs høringen om den nye bekendtgørelse

Læs mere om Lægemiddelstyrelsens gebyrer