Sundhedsministeren har aktiveret det statslige lægemiddelberedskab delvist til den 31. august 2023

1. maj 2023

Lægemiddelstyrelsen har indstillet, at sundhedsministeren forlænger den delvise aktivering af det statslige lægemiddelberedskab på baggrund af covid-19-pandemiens afledte effekter, krigen i Ukraine og den aktuelle energisituation. Sundhedsministeren har på denne baggrund den 28. april 2023 besluttet at aktivere beredskabet delvist fra den 1. maj 2023 til den 31. august 2023.

Den nuværende aktivering af lægemiddelberedskabet udløber den 30. april 2023.  Lægemiddelstyrelsen har indstillet til indenrigs- og sundhedsministeren, at det statslige lægemiddelberedskab på ny bør aktiveres delvist frem til den 31. august 2023, da der fortsat vil være behov for at kunne gennemføre en række særlige tiltag for at sikre forsyningen med kritiske lægemidler.

På den baggrund har indenrigs- og sundhedsministeren den 28. april 2023 besluttet delvist at aktivere det statslige lægemiddelberedskab. Den delvise aktivering betyder, at § 4, § 5, § 7, § 17 og § 20 i bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet fortsat aktiveres fra den 1. maj 2023 frem til den 31. august 2023.

Lægemiddelstyrelsen vil løbende følge udviklingen, herunder om der måtte være fagligt grundlag for at indstille til en forlængelse af aktiveringen af de enkelte bestemmelser i bekendtgørelsen.

Reglerne om lægemiddelberedskabet findes i lægemiddellovens §§ 76-76 b og bekendtgørelse nr. 305 af 27. februar 2021 om lægemiddelberedskabet.

Relevante links til gældende tilladelser

Lægemiddelstyrelsens generelle tilladelse til udlevering af Paxlovid

Indlægsseddel for Paxlovid