Tolv nye stoffer føjet til bekendtgørelse om euforiserende stoffer

16. februar 2023

I Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 2446 af 12. december 2021 om euforiserende stoffer er der fra den 12. februar 2023 optaget 12 nye stoffer på bilag 1.

Oplysningerne er primært relevante for virksomheder med tilladelse til at håndtere euforiserende stoffer.

Som det fremgår af Bekendtgørelse nr. 155 af 9. februar 2023 om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer, optages der følgende stoffer:

Liste B

 • 23 a. Alpha-PiHP (4-Methyl-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on).
 • 126 a. Etonitazepyne (2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)-1H-benzo[d]imidazol).
 • 153 a. 3-HO-PCE (3-Hydroxyeticyclidin, 3-(1-(ethylamino)cyclohexyl)phenol).
 • 214 a. 3-Me-2-oxo-PCE (Deoxymethoxetamin, 2-(ethylamino)-2-(m-tolyl)cyclohexan-1-on).
 • 228 a. 2-Methyl-AP-237 (1-(2-methyl-4-(3-phenylallyl)piperazin-1-yl)butan-1-on).
 • 231 a. 3-Methylmethcathinon (2-(methylamino)-1-(3-methylphenyl)propan-1-on).
 • 252 a. MXiPr (Methoxisopropamin, 2-(isopropylamino)-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1-on).
 • 252 b. MXPr (Methoxpropamin, 2-(3-methoxyphenyl)-2-(propylamino)cyclohexan-1-on).

Liste E

 • 0. Adinazolam (1-(8-chloro-6-phenyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-1-yl)-N,N-dimethylmethanamin).
 • 8 a. Bromazolam (8-bromo-1-methyl-6-phenyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin).
 • 19 a. Desalkylgidazepam (7-bromo-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e][1,4]diazepin-2-on).
 • 34 a. Flubrotizolam (2-bromo-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin).

Efter 12. februar 2023 må disse stoffer kun håndteres med tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen.

Import og eksport af disse stoffer må desuden kun foretages, såfremt Lægemiddelstyrelsen i hvert enkelt tilfælde har udstedt et certifikat.

De 12 stoffer må dermed udelukkende anvendes i medicinsk eller videnskabeligt øjemed.

Spørgsmål til ændringerne kan sendes via e-mail: Send en mail.