Bekendtgørelse om euforiserende stoffer - elleve nye stoffer tilføjet

14. maj 2024

I Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 2446 af 12. december 2021 om euforiserende stoffer er der fra den 15. maj 2024 optaget nedenstående nye stoffer på bilag 1.

Oplysningerne er primært relevante for virksomheder med tilladelse til at håndtere euforiserende stoffer.

Som det fremgår, optages der følgende stoffer på liste B: 

 • 56 a. Butonitazen (2-(2-(4-butoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-N,N-diethylethan-1-amine)
 • 66 a. 3-chloromethcathinone (1-(3-chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-on).
 • 103 a. Dipentylone (1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(di-methylamino)pentan-1-on)
 • 119 a. Ethyleneoxynitazen (2-(2-((2,3-dihydrobenzofu-ran-5-yl)methyl) -5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-N,N-diethylethan-1-amine)
 • 125 a. Etomethazen (2-(2-(4-ethoxybenzyl)-5-me-thyl-1H-benzo[d]imidazol-1-yl) -N,N-diethylethan-1-ami-ne)
 • 126 b. Etonitazepipne (2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(piperidin-1-yl)ethyl)-1H-benzo[d]imidazole).
 • 141 a. 2-fluorodeschloroketamin (2-FDCK) (2-(2-fluo-rophenyl)-2-(methylamino)cyclohexan-1-on)
 • 238 a. Metonitazepyn (2-(4-methoxybenzyl)-5-ni-tro-1-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)-1H-benzo[d]imidazole)
 • 253 a. N-desethyletonitazen (2-(2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-N-ethylethan-1-amine)
 • 253 b. N-desethylisotonitazen (N-ethyl-2-(2-(4-iso-propoxybenzyl) -5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1-amine)
 • 303 a. Protonitazepyn (5-nitro-2-(4-propoxyben-zyl)-1-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)-1H-benzo[d]imidazole)

Efter den 15. maj 2024 må disse stoffer kun håndteres med tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Import og eksport af disse stoffer må desuden kun foretages, såfremt Lægemiddelstyrelsen i hvert enkelt tilfælde har udstedt et certifikat.

De elleve stoffer må dermed udelukkende anvendes i medicinsk eller videnskabeligt øjemed.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse via e-post: Send en mail.