Bekendtgørelse om euforiserende stoffer – tre nye stoffer tilføjet

11. januar 2024

I Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 2446 af 12. december 2021 om euforiserende stoffer er der fra den 12. januar 2024 optaget nedenstående nye stoffer på bilag 1.

Oplysningerne er primært relevante for virksomheder med tilladelse til at håndtere euforiserende stoffer.

Som det fremgår, optages der følgende stoffer på liste B: 

  • 152 b. H4-CBD (tetrahydrocannabidiol), (2-(2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)-5-pentylbenzene-1,3-diol)

  • 152 c. HHCP (hexahydrocannabiphorol), (3-heptyl-6,6,9-trimethyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol)

  • 327 a. THCP (tetrahydrocannabiphorol), (3-heptyl-6,6,9-trimethyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol samt de seks isomerer 3-heptyl-6,6,9-trimethyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol, 3-heptyl-6,6,9-trimethyl-8,9,10,10a-tetrahydro-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol, 3-heptyl-6,6,9-trimethyl-6a,9,10,10a-tetrahydro-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol, 3-heptyl-6,6,9-trimethyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol, 3-heptyl-6,6,9-trimethyl-6a,7,8,9-tetrahydro-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol og 3-heptyl-6,6-dimethyl-9-methylene-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol)

Efter den 12. januar 2024 må disse stoffer kun håndteres med tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Import og eksport af disse stoffer må desuden kun foretages, såfremt Lægemiddelstyrelsen i hvert enkelt tilfælde har udstedt et certifikat.

De tre stoffer må dermed udelukkende anvendes i medicinsk eller videnskabeligt øjemed.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse via e-post: Send en mail