Danmark styrker sin position i det europæiske samarbejde om sundhedsdata

20. juni 2024

Fremover vil danske sundhedsdata komme ikke bare danske, men også patienter i resten af Europa og verden til gavn via det europæiske datanetværk DARWIN EU - en fælles platform for analyse af lægemiddeldata på tværs af EU. Lægemiddelstyrelsen er blevet udpeget som partner og får dermed en bærende rolle i datanetværket.

Danmark har nogle af de bedste sundheds- og registerdata i verden. De dækker alt fra behandling til indrapporterede bivirkninger og socioøkonomiske faktorer for hele befolkningen. På den måde udgør dataene en vigtig grundsten i vores arbejde på sundhedsområdet og er i sidste ende med til at redde liv.

Og nu kommer den danske guldmine af sundhedsdata til at gøre endnu mere gavn.

Lægemiddelstyrelsen er nemlig udpeget som ny partner i DARWIN EU (Data Analysis and Real World Interrogation Network), som drives af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) og European Medicines Regulatory Network (EMRN). Partnerskabet vil udvikles i tæt samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen, der driver, udvikler og vejleder om de nationale sundhedsregistre i Danmark.

Fremtidens beslutninger om lægemidler

Partnerskabet med DARWIN EU betyder, at danske sundhedsdata fremover indgår i en fælles vidensplatform om brug, sikkerhed og effekt af lægemidler, som vil understøtte fremtidens beslutninger om lægemidler til gavn for patienter i både Danmark, Europa og resten af verden:

”De danske sundhedsdata har en kæmpe værdi, når det handler om at blive klogere på behandling, bivirkninger og ikke mindst mulighederne for nye innovative lægemidler. Derfor skal vi bruge dem rigtigt og i de rette sammenhænge, så de kommer patienter og sundhedsvæsen mest muligt til gode. Lægemiddelstyrelsens nye rolle i DARWIN EU er et vigtigt skridt i den rigtige retning, fordi vi, i tæt samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen, kan stille værdifuld viden til rådighed for det europæiske miljø uden at gå på kompromis med hverken sikkerhed, etik eller kvaliteten af data”, siger Lars Bo Nielsen, der er direktør i Lægemiddelstyrelsen.

Hos Sundhedsdatastyrelsen glæder vicedirektør Vibeke van der Sprong sig over partnerskabet:

”Vi har i Sundhedsdatastyrelsen som mål, at sundhedsdata bliver brugt til gavn for patienterne og udviklingen af sundhedsvæsnet. Derfor er vi glade for at indgå i det her samarbejde. Danske sundhedsdata er i verdensklasse og kan være med til at sikre bedre behandling til millioner af mennesker. Vi vil især have fokus på, at data bruges på en sikker måde, der samtidig gør det lettere for forskere at få adgang.”

Lige nu er sundhedsdata i Europas lande sammensat på forskellige måder og med brug af forskellige formater. Derfor skal DARWIN skabe ét sted med fælles standarder for sundhedsdata i formatet OMOP, som gør det muligt at sammenstille aggregerede data fra forskellige lande til nye sundhedsvidenskabelige analyser på en sikker måde

I Danmark har vi tradition for at bruge ”forskermaskiner”, hvor data forbliver i sikre analysemiljøer under myndighedernes kontrol, når forskerne anvender dataene. Det bliver også fundamentet for Lægemiddelstyrelsens arbejde i DARWIN, hvor data fra Sundhedsdatastyrelsen analyseres i Nationalt Genom Centers High Performance Computing (HPC)-infrastruktur.

I tillæg er det kun aggregerede anonyme data, som Lægemiddelstyrelsen deler med de andre europæiske datapartnere i DARWIN. På den måde skaber danske data værdi uden gå på kompromis med datasikkerheden.       

Mere data fra den virkelige verden

Et bærende spor i DARWIN EU er at styrke brugen af såkaldt real-world data – det vil sige data om den faktiske anvendelse af lægemidler, efter de er blevet godkendt og markedsført.

Derfor bliver det Lægemiddelstyrelsens Dataanalysecenter (DAC), der får den bærende rolle i styrelsens arbejde i det europæiske datanetværk. Dataanalysecenteret er blandt andet eksperter i at udnytte data til at følge lægemidler gennem hele deres livscyklus fra udviklingen i de kliniske forsøg til medicinhylden hjemme hos patienterne: 

”Dataanalysecenters vigtigste opgave er bruge big data-analyser til at understøtte arbejdet med at udvikle og overvåge lægemidler - både til gængse sygdomme og de mere sjældne. Særligt inden for sjældne sygdomme er real-word data, som hele idéen i DARWIN EU bygger på, helt afgørende, fordi flere data fra den virkelige verden baner vejen for en mere komplet forståelse af patienterne og deres situation. Vores eksperter i Dataanalysecenteret er klar til at tage arbejdshandskerne på i samarbejde med vores europæiske kollegaer, så patienterne får den bedst mulige behandling på et så sikkert grundlag som muligt,” siger Claus Møldrup, der enhedschef for Dataanalysecenteret i Lægemiddelstyrelsen.

Som en del af partnerskabet i DARWIN EU har Lægemiddelstyrelsen i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen og Nationalt Genom Center omkodet en stor del af de danske sundhedsdata efter de fælles OMOP-standarder. Her modtog styrelsen en kvalitetsscore på 99,7 % ud af 100 %, hvilket betyder, at Danmark som ét af de første EU-lande er fuldt integreret i netværket.

Links

Læs mere om DARWIN EU hos Det Europæiske Lægemiddelagentur:

Data Analysis and Real World Interrogation Network (DARWIN EU) | European Medicines Agency (europa.eu)

Læs mere om Lægemiddelstyrelsens Dataanalysecenter (DAC):

Om DAC (laegemiddelstyrelsen.dk)