De fleste typer diabetesmedicin bevarer generelt tilskud, men visse GLP-1-analoger får strammere klausul

1. maj 2024

Lægemiddelstyrelsen har truffet beslutning om det fremtidige tilskud til type 2-diabetesmedicin, som ikke er insulin. De fleste typer diabetesmedicin beholder generelt tilskud, men der sker nogle ændringer, og visse GLP-1-analoger får en strammere klausul. Ændringerne gælder fra 25. november 2024.

Ved afgørelser om medicintilskud skal Medicintilskudsnævnet og Lægemiddelstyrelsen forholde sig til, hvilken behandling, der er mest rationel, og vurdere, om medicinprisen, som er styrende for de offentlige udgifter til tilskud, står mål med den behandlingsmæssige effekt. Derfor er de faglige behandlingsvejledninger og priserne på diabetesmedicin afgørende for den aktuelle beslutning om det fremtidige tilskud til forskellige diabeteslægemidler.

De såkaldte GLP-1-analoger, som bl.a. er kendt under produktnavnene Ozempic, Trulicity, Rybelsus og Victoza, er markant dyrere end andre typer diabetesmedicin (såkaldte DPP-4-hæmmere, SGLT-2-hæmmere, betacellestimulerende midler og metformin). I de danske behandlingsanbefalinger er der andre typer diabetesmedicin, der anbefales på lige fod med GLP-1-analogerne til de forskellige patientgrupper. Derfor er det mest rationelt at starte behandling med de billigere alternativer, og kun de patienter, som ikke kan behandles med disse, bør skifte til behandling med GLP-1-medicin.

Halvdelen af nye GLP-1-brugere har ikke prøvet alternativer

På trods af anbefalingerne viser forbrugsdata, at der de senere år har været et stort antal nye diabetespatienter, der er startet direkte på GLP-1-analoger uden at have prøvet de billigere alternativer. Over 100.000 patienter fik i 2023 GLP-1-medicin med tilskud, men data viser, at mange af de patienter, der i 2023 var i behandling med en GLP-1-analog ikke havde prøvet de billigere typer diabetesmedicin, der er anbefalet på lige fod i behandlingsvejledningerne.

I 2023 begyndte hver anden nye diabetespatient på behandling med en GLP-1-analog med tilskud uden tidligere at have prøvet et relevant alternativ (betacellestimulerende midler, DPP-4-hæmmer eller SGLT-2-hæmmer). Desuden havde 6 ud af 10 patienter, der startede behandling med en GLP-1-analog med tilskud i 2023, ikke tidligere prøvet en SGLT-2-hæmmer, som er det mest oplagte behandlingsalternativ til GLP-1-analoger. Samme tendens gjorde sig gældende i 2022, hvor 7 ud af 10 patienter, der startede på en GLP-1-analog, ikke først havde prøvet en SGLT-2-hæmmer.  

På grund af at mange patienter startede behandling med en GLP-1 analog uden at have prøvet billige alternativer først, anbefalede Medicintilskudsnævnet i januar 2024 til Lægemiddelstyrelsen, at det generelt klausulerede tilskud til GLP-1-analoger skal erstattes med muligheden for at søge om enkeltilskud. På den måde ville det kunne sikres, at tilskuddet til GLP-1-medicin forbeholdes til patienter, som ikke kan bruge anden medicin.

Medicinpris sat ned fra 29. april

Ved udgangen af april 2024 er prisen på den mest udbredte GLP-1-analog (Ozempic) blevet sænket med 34 procent. Præparatet er stadig omtrent dobbelt så dyrt som det mest relevante behandlingsalternativ (SGLT-2-hæmmer), mens de andre typer diabetesmedicin er endnu billigere. Prisreduktionen har dog alligevel betydning for Lægemiddelstyrelsens beslutning om den fremtidige tilskudsstatus.

Lægemiddelstyrelsen er enig med Medicintilskudsnævnet i, hvornår det er rationelt at bruge en GLP-1-analog og i, at det høje forbrug af GLP-1-analoger med tilskud er uhensigtsmæssigt. På grund af prisreduktionen på den mest udbredte GLP-1-analog har styrelsen besluttet at fortsætte med generelt klausuleret tilskud til nogle GLP-1-analoger. Lægemiddelstyrelsen er enig i Medicintilskudsnævnets vurdering af, hvilke patienter der bør være berettiget til tilskuddet. Derfor vil styrelsen indføre en mere restriktiv klausul, som målretter tilskuddet, så det kun omfatter de patienter, der ikke kan behandles med de billigere alternativer.

Lægemiddelstyrelsen lægger vægt på, at der kommer en øjeblikkelig økonomisk gevinst i form af reducerede medicinudgifter i omegnen af 500 mio. kroner årligt, fordi priserne på medicinen er blevet sænket. De lavere priser er slået igennem fra udgangen af april og vil også på den lange bane bidrage til at mindske samfundets samlede udgifter til medicin. Hertil kommer den økonomiske gevinst, der følger af den strammere klausul, for hvis klausulen bliver fulgt for alle diabetespatienter, vil omtrent halvdelen af de nuværende GLP-1-brugere komme over på en billigere medicin.

”Vi er landet på en beslutning, som flugter med de faglige behandlingsvejledninger og vurderingerne fra Medicintilskudsnævnet, og som sikrer, at vi reducerer de offentlige udgifter til medicintilskud. Dertil kommer den sidegevinst, at lægerne ikke behøver bruge ressourcer på at ansøge om enkelttilskud,” siger enhedschef Kim Helleberg Madsen.

Hvad skal du gøre som patient?

Beslutningen om det fremtidige tilskud til diabetesmedicin vedrører ikke kun GLP-1-analoger, men også DPP-4-hæmmere, SGLT-2-hæmmere, betacellestimulerende midler og metformin. Insulin er derimod ikke omfattet af den aktuelle revurdering.

Diabetespatienter kan på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside finde lister over alle de berørte typer medicin, hvor du kan se, om der sker ændringer i tilskuddet til den medicin, du selv får. Du kan også få et informationsark udleveret på apoteket.

De fleste typer medicin fortsætter med det tilskud, de har i dag, og så behøver du ikke gøre noget. Hvis du får noget af den medicin, der ændrer tilskud, skal du sørge for at tale med din læge, inden ændringen træder i kraft d. 25. november. Det kan fx ske ved en af de konsultationer, som de fleste diabetespatienter plejer at have løbende.

For GLP-1-medicin vurderer lægen, om du lever op til kriterierne i tilskudsklausulen eller ej. Der findes forskellige typer GLP-1-analoger, og det er ikke dem alle, der bevarer generelt klausuleret tilskud, idet priserne ikke er ens for alle præparaterne.

De præparater, der bevarer det generelt klausulerede tilskud med den nye klausul, er Ozempic, Rybelsus og Trulicity i styrken 1,5 mg. Hvis du fortsat er berettiget til klausuleret tilskud, markerer lægen det på recepten, og så bliver tilskuddet automatisk udløst, når du køber din medicin.

Hvis du ikke lever op til kriterierne, skal du sammen med din læge tage stilling til din fremtidige behandling. Det gælder også, hvis du er i behandling med noget af den medicin, der mister generelt tilskud. I særlige tilfælde vil din læge kunne søge om enkelttilskud.

Læger og apoteker er informeret

Lægemiddelstyrelsen har orienteret landets praktiserende læger og sygehuslæger om de ændringer, der er på vej, ligesom styrelsen har informeret de relevante lægevidenskabelige selskaber, Diabetesforeningen og andre patientforeninger.

Herudover har landets apoteker fået tilsendt informationsark, og styrelsen har bedt apotekerne om at dele arket ud til de kunder, der køber den berørte medicin. Informationsarkene er oversat til en række forskellige sprog arabisk, engelsk, farsi, somali, spansk, tyrkisk, ukrainsk og urdu.

Links

Alfabetisk oversigt over nuværende og kommende tilskudsstatus for lægemidler mod type 2-diabetes - eksklusive insuliner (pdf)

Informationsark - non-insuliner (pdf)

Oversigt over tilskudsstatus mod type-2-diabetes - rød, gul og grøn-liste (pdf)

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til behandling af diabetes - ekskl. insuliner (pdf)

Tidligere nyheder

Medicintilskudsnævnet fastholder anbefalinger om det fremtidige tilskud til diabetesmedicin (ekskl. insuliner) (laegemiddelstyrelsen.dk)

Nyt forslag til tilskudsstatus for diabetesmedicin sendes i høring (laegemiddelstyrelsen.dk)

Medicintilskudsnævnet behandler høringssvar til nævnets andet forslag om tilskud til diabetesmedicin (laegemiddelstyrelsen.dk)

Spørgsmål og svar om vægttabsmedicin og diabetesmedicin (laegemiddelstyrelsen.dk)