Fælles opfordring til læger om diabetesmedicin fra de lægefaglige selskaber og sundhedsmyndighederne

30. maj 2024

Lægerne opfordres til at være forberedte på de nye tilskudsregler for lægemidler til type 2-diabetes, herunder GLP-1-RA. Den behandlende læge har ansvar for at revurdere berørte patienters behandling inden den 25. november 2024, hvor de nye regler træder i kraft.

Lægemiddelstyrelsen har truffet afgørelse om, at kun visse GLP-1-RA’er (Ozempic, Rybelsus og Trulicity 1,5 mg) fra 25. november 2024 bevarer generelt klausuleret tilskud, hvilket indebærer, at tilskudsklausulen bliver mere restriktiv end den nuværende.

Den nye tilskudsklausul omfatter:

 • Patienter med type 2-diabetes, hvor SGLT-2-hæmmer ikke kan anvendes på grund af intolerance eller svært nedsat nyrefunktion, og som enten har
  1. hjertekar- eller nyresygdom eller
  2. mindst tre risikofaktorer for hjertekarsygdom og samtidig utilstrækkelig glykæmisk kontrol med metformin.
 • Alle patienter med type 2-diabetes, som ikke har tilfredsstillende glykæmisk kontrol ved behandling med alle relevante orale antidiabetika, herunder SGLT-2-hæmmer.

Den behandlede læge har ansvar for at revurdere alle patienter, der er i behandling med en GLP-1-RA med tilskud inden den 25. november 2024.

Vi opfordrer derfor lægerne til at følge op på hver enkelt patient for at vurdere, om patienten er omfattet af den nye og mere restriktive tilskudsklausul, eller om patienten som udgangspunkt skal skifte til et relevant og billigere behandlingsalternativ for at kunne få tilskud. Vi opfordrer samtidigt til, at vurderingen sker løbende, når patienten alligevel er i kontakt med lægen.

SGLT-2 hæmmere er anbefalet på lige fod med GLP-1-RA’er i de fleste situationer og er dermed et relevant behandlingsalternativ for langt de fleste patienter med type 2-diabetes, som ikke er omfattet af den nye tilskudsklausul.

Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) udgiver i juni 2024 en månedsbladsartikel med vejledning i, hvordan lægerne kan omlægge behandling med GLP-1-RA til andre lægemidler.

Opfordringen er sendt til lægerne på vegne af:

 • Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
 • Dansk Endokrinologisk Selskab (DES)
 • Danske Regioner
 • Sundhedsstyrelsen
 • Lægemiddelstyrelsen

Mere information: De fleste typer diabetesmedicin bevarer generelt tilskud, men visse GLP-1-analoger får strammere klausul (laegemiddelstyrelsen.dk)