Fortsat kontrol af virksomhedernes upload af indlægssedler til Lægemiddelstyrelsens portal DKMAnet

1. februar 2024

Lægemiddelstyrelsens laboratorium genoptager kontrollen af, om der er uploadet læsbare indlægssedler på www.indlaegsseddel.dk i henhold til bekendtgørelse nr. 2429 af 14/12/20211 og readability-guidelinen2.
Følgende ATC-grupper er foreløbig udvalgt for 2024: R01, S01, S02, S03. 
Hvis indlægssedlen mangler på indlaegsseddel.dk, eller hvis indlægssedlen ikke er læsbar ved print, bliver repræsentant/indehaver af markedsføringstilladelsen kontaktet direkte. Projektet forventes at blive afsluttet i 2024.
Der kan findes yderligere information om upload af indlægssedler på vores hjemmeside under 
Om os / Digital selvbetjening / Om DKMAnet / Upload af indlægssedler til DKMAnet”.
Teknisk support kan fås ved kontakt til DKMAnet: Send en mail

Spørgsmål kan rettes til laboratoriet: Send en mail.

 


1 Bekendtgørelse om ilægning og indsendelse af indlægssedler for lægemidler til mennesker og dyr (retsinformation.dk)
2 Guideline on the readability of the labelling and package leaflet of medicinal products for human use, 
revision 1, 12 January 2009. Section A.