Genopslag: Ledig bevilling til Nexø Apotek

3. maj 2024

Bevillingen til at drive Nexø Apotek er ledig pr. 1. september 2024.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Nexø Apotek er beliggende i postnummer 3730.

Der gøres opmærksom på, at Nexø Apotek på nuværende tidspunkt ikke er indrettet i overensstemmelse med § 18, stk. 7, i bekendtgørelse nr. 248 af 3. marts 2024 om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold, hvoraf det fremgår, at borgere med handicap skal have adgang til apotekets lokaler eller lokaliteter. Det forventes, at tiltrædende apoteker etablerer en handicapadgang.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-Boks via deres cpr. nummer.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke).

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest fredag d. 31. maj kl. 12.00.

Samtaler med forfremmelseskonsulenterne forventes at blive afholdt i uge 24 i Lægemiddelstyrelsen.

Rekvirering af oplysninger vedr. Nexø Apotek nr. 082

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Nexø Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Pernille Rokkjær Schødt på Send en mail eller 29 36 37 50.

Distributionsenheder under Nexø Apotek

Filialer

Allinge Apotek (påbudt filial)

Der er til apoteket meddelt påbud, om at apoteket skal opretholde apoteksfilialen i Allinge jf. lov om apoteksvirksomhed § 7, stk. 1 og bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. § 9. 

Apoteksudsalg

Aakirkeby Apoteksudsalg (Påbudt apoteksudsalg)

Der er til apoteket meddelt påbud, om at apoteket skal opretholde apoteksudsalget i Aakirkeby jf. lov om apoteksvirksomhed § 7, stk. 1 og bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. § 10. 

Håndkøbsudsalg

Christiansø Købmands & Gæstgiver

DagliBrugsen Gudhjem

Medicinudleveringssteder

DagliBrugsen Tejn

DagliBrugsen Østermarie

DagliBrugsen Pedersker

DagliBrugsen Svaneke

SuperBrugsen Klemensker

Grønbech og Co., Hasle

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 703 af 26. maj 2023.