Høring om receptbekendtgørelsen: Nye bestemmelser skal mindske risiko for ulovligt videresalg og tilskudsmisbrug

8. maj 2024

Lægemiddelstyrelsen har i dag sendt to nye bestemmelser til receptbekendtgørelsen i høring. Hensigten med bestemmelserne er at mindske risikoen for misbrug af tilskudsmidler og muligheden for videresalg af receptpligtig medicin.

Formålet med de to nye bestemmelser i receptbekendtgørelsen er at hindre, at medicinbrugere kan få udleveret store mængder receptpligtig medicin, hvis det klart overstiger den anbefalede maksimale dosis til et års eget forbrug hos patienten selv.  

Den ene nye bestemmelse er en ”kan-bestemmelse”, der vil betyde at en apoteker kan vælge at udlevere en mindre mængde medicin end det, der er ordineret, eller helt at afvise at ekspedere en recept. Det er hensigten med bestemmelsen, at den kan bruges, hvis et apotek finder, at den udskrevne mængde sammenholdt evt. med udleveringsintervallet og borgerens anvendelse af lægemidlet går langt udover den anbefalede maksimale dosis til et års forbrug.

Den anden nye bestemmelse vil give Lægemiddelstyrelsen mulighed for at begrænse antallet af pakker af et konkret lægemiddel, som apotekerne må udlevere pr. receptekspedition. Denne bestemmelse kan Lægemiddelstyrelsen tage i brug, hvis styrelsen vurderer, at der kan være en særlig risiko for, at bestemte lægemidler købes af medicinbrugere i store mængder med henblik på videresalg eller snyd med tilskudsmidler.

Forslaget er i høring fra d. 8. maj til den 6. juni. Det omfatter foruden de ovennævnte udleveringsbestemmelser også visse andre ændringer til receptbekendtgørelsen.

Link

Se hele høringsmaterialet på Høringsportalen