Indenrigs- og sundhedsministeren har aktiveret det statslige lægemiddelberedskab delvist til den 30. april 2024

1. januar 2024

Lægemiddelstyrelsen har indstillet, at Indenrigs- og sundhedsministeren forlænger den delvise aktivering af det statslige lægemiddelberedskab på baggrund af de tidligere krisers afledte effekter som covid-19-pandemien, krigen i Ukraine og energisituation. Der er således fortsat tale om betydelige forsyningsvanskeligheder forårsaget af udefrakommende kriser med langvarige konsekvenser og som har været bidragende til de betydelige forsyningsvanskeligheder vi ser i dag. Sundhedsministeren har på denne baggrund den 19. december 2023 besluttet at aktivere beredskabet delvist fra den 1. januar 2024 til den 30. april 2024.

Den nuværende aktivering af lægemiddelberedskabet udløber den 31. december 2023. Lægemiddelstyrelsen har indstillet til indenrigs- og sundhedsministeren, at det statslige lægemiddelberedskab på ny bør aktiveres delvist frem til den 30. april 2024, da der fortsat vil være behov for at kunne gennemføre en række særlige tiltag for at sikre forsyningen med kritiske lægemidler.

På den baggrund har indenrigs- og sundhedsministeren den 19. december 2023 besluttet delvist at aktivere det statslige lægemiddelberedskab. Den delvise aktivering betyder, at § 4, § 5, § 7, i bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet fortsat aktiveres fra den 1. januar 2024 frem til den 30. april 2024. § 17 deaktiveres fra den 1. januar 2024.

§ 17 deaktiveres som følge af et nyt hjemmelsgrundlag, der indebærer muligheden for at udlevere Paxlovid på baggrund af en generel tilladelse til udlevering uden forudgående ansøgning. Pr. den 1. januar 2024 etableres denne mulighed i lægemiddellovens § 29, stk. 2 – se link herunder.

Lægemiddelstyrelsen vil løbende følge udviklingen, herunder om der måtte være fagligt grundlag for at indstille til en forlængelse af aktiveringen af de enkelte bestemmelser i bekendtgørelsen.

Reglerne om lægemiddelberedskabet findes i lægemiddellovens §§ 76-76 b og bekendtgørelse nr. 305 af 27. februar 2021 om lægemiddelberedskabet.

Relevante links til gældende tilladelser

Lægemiddelstyrelsens generelle tilladelse til udlevering af Paxlovid

Indlægsseddel for Paxlovid