Ingen kritisk mangel på antibiotika i Danmark denne vinter

15. februar 2024

Sidste vinter var hele Europa ramt af antibiotikamangel, men denne vinter har Lægemiddelstyrelsen overvåget og styret antibiotikaforsyningerne ekstra tæt, og det er lykkedes at sikre, at der har været nok antibiotika på hylderne, selv om der har været et stigende forbrug.

Lungebetændelse, blærebetændelse, mellemørebetændelse. Vi kender det alle sammen, og når vi rammes af den type infektioner, er der ofte kun én ting, der hjælper: antibiotika. Kendte typer af antibiotika er phenoxymethylpenicillin, amoxicillin og clarithromycin.

I 2022/23 var der alvorlige problemer med antibiotikaforsyningerne i Europa, og selv om Danmark ikke var nær så hårdt ramt som andre lande, var vi også påvirket af forsyningsvanskelighederne herhjemme. For at imødegå en tilsvarende kritisk mangelsituation i år udsendte EU’s sundhedsmyndigheder i sommer en række anbefalinger til medlemslandene om, hvordan antibiotika-overvågningen kunne styrkes forud for vinterhalvåret.

Dét er en opfordring, Lægemiddelstyrelsen har taget til sig med det resultat, at vi har undgået kritisk mangel på de vigtigste og mest anvendte typer antibiotika i Danmark denne vinter. Målet er nået på trods af en generel stigning i forbruget af antibiotikamedicin. Nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen viser således, at der i hele 2023 blev solgt 2,3 mio. flere daglige døgndoser antibiotika end i 2022. Det samlede antal solgte døgndoser er steget fra 28 millioner i 2022 til 30,3 millioner i 2023.

”Antibiotika er en af de mest udbredte typer medicin, og den er særdeles vigtig at have til rådighed. Derfor er det en medicin, som vi altid holder særligt øje med, men denne vinter har vi kørt med en skærpet overvågning af antibiotika-beholdningerne for at forebygge potentielle kritiske forsyningsvanskeligheder som dem, vi så sidste år,” siger sektionsleder Mette Veje fra Lægemiddelstyrelsen.

Lægemiddelstyrelsen har overvåget i alt 14 antibiotikapræparater, hvoraf nogle i perioder har været i restordre, men uden at det har resulteret i kritisk mangel. Man kan derfor godt have oplevet, at den medicin, der blev udskrevet, ikke var på apoteket, men så har det været muligt at få en alternativ medicin.

Bedre overblik over lagerbeholdning og leverancer

Da der begyndte at komme meldinger om potentielle forsyningsudfordringer, iværksatte Lægemiddelstyrelsen en koordineret indsats på antibiotikaområdet med hjælp og input fra apotekerne og medicinalvirksomhederne.

To konkrete virkemidler blev taget i brug: skærpet overvågning af kritiske antibiotika, så der hele tiden var styr på beholdningerne, samt en begrænsning af de enkelte apotekers indkøb af antibiotika, hvilket har sikret en ligelig fordeling af antibiotika-lægemidlerne til landets apoteker, så patienter i hele landet har haft adgang til det.

I praksis har Lægemiddelstyrelsen bedt virksomhederne om at indsende et overblik hver anden uge over den aktuelle lagerstatus og over kommende leverancer for en række udvalgte antibiotika. Den øgede overvågning har kørt fra uge 42 og fortsætter som udgangspunkt frem til april.

”Det har givet os et klart billede af, hvor meget medicin, der er til rådighed, og hvad der er brug for rundt omkring. Mere viden og et større overblik. På den måde har vi kunnet forebygget flere potentielle mangelsituationer,” forklarer Mette Veje.

Samtidig har Lægemiddelstyrelsen i en periode haft fastsat en øvre grænse for de enkelte apotekers indkøb af de mest kritiske antibiotika. Det har sikret, at alle apoteker har haft mulighed for at indkøbe den nødvendige mængde antibiotika, hvilket har resulteret i en balanceret fordeling.

”At sikre lige adgang til medicin for patienter i alle dele af landet, er en vigtig del af vores kerneopgave, så vi er meget tilfredse med, at det er lykkedes at sikre den geografiske fordeling” siger Mette Veje.

På grund af gode udsigter for antibiotikaforsyningen er denne øvre grænse over, hvor meget apotekerne må købe ind, dog blevet ophævet igen.

”P.t. ser det ud til, at der er balance i, hvad der kommer, og hvad vi tror, vi skal bruge. Så umiddelbart ligger der ikke kritiske forsyningsvanskeligheder og lurer ude i horisonten,” siger Mette Veje.

Antibiotikasituationen i EU

Ifølge den europæiske apotekerorganisation (PGEU) er antibiotika det lægemiddel, der har været mest i restordre i hele 2023, men også på EU-niveau har lægemiddelmyndighederne gjort en ekstra indsats i vinterhalvåret 2023/24 for at mindske risikoen for kritisk antibiotikamangel.

EMA’s arbejdsgruppe ’Medicine Shortages Single Point of Contact’ (SPOC), hvor medlemslandene samarbejder om at håndtere forsyningsproblemer på kritisk medicin, har ligeledes intensiveret den fælles overvågning og har afholdt forsyningsmøder hver 14. dag hele vinteren. På december-mødet rapporterede medlemslandene, at forsyningssituationen generelt er forbedret i forhold til sidste vinter, men at det fortsat er nødvendigt at holde tæt øje med udviklingen.

Læs mere:

Stigende forbrug af antibiotika - Sundhedsdatastyrelsen

European Health Union: EU steps up action to prevent shortages of antibiotics for next winter | European Medicines Agency (europa.eu)

Medicine Shortages Single Point of Contact (SPOC) Working Party | European Medicines Agency (europa.eu)

Draft Meeting summary of the Medicine Shortages SPOC Working Party meeting-14 December 2023 (europa.eu)

PGEU Medicine Shortages Report 2023 - PGEU