Lægemiddelstyrelsen inviterer til gratis webinar om MDR

1. maj 2024

På webinaret, som afholdes i samarbejde med Tandlægeforeningen, får du en grundig indføring i de regler og forpligtelser, der følger af EU-forordningen om medicinsk udstyr (MDR-forordningen).

Webinaret afholdes torsdag den 13. juni 2024 kl. 16.00-17.30, så sæt kryds i kalenderen allerede nu. Blandt de emner, der bliver behandlet på webinaret, er følgende:

  • Hvilke krav, man skal efterleve i henhold til MDR
  • Hvordan man tolker og anvender MDR
  • Gode idéer til planlægning, organisering og udarbejdelse af retningslinjer for MDR i klinikken

Webinaret henvender sig primært til tandklinikker, men andre med interesse for MDR er også meget velkommen. Ud over info om MDR – og mulighed for at stille spørgsmål herom – vil deltagerne også blive ført ajour med risikoklasser, aktørroller og registrering samt viden om krav og forpligtelser, der følger med rollen som fabrikant, distributør og importør af medicinsk udstyr – fx ved en inspektion.

Lægemiddelstyrelsen tog sidste år hul på en webinarrække om MDR, og med dette nye webinar forsøger vi at samle alle gode pointer fra det første webinar tilsat den nyeste viden om MDR.

Så snart det endelige program foreligger, vil vi offentliggøre det på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside sammen med en vejledning om tilmelding.

Hvis du har spørgsmål til webinaret, er du velkommen til at kontakte Lægemiddelstyrelsens enhed for medicinsk udstyr på email