Ledig bevilling til Silkeborg Himmelbjerg Apotek

1. marts 2024

Bevillingen til at drive Silkeborg Himmelbjerg Apotek er ledig pr. 1. juli 2024.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Silkeborg Himmelbjerg Apotek er beliggende i postnummer 8600.

Silkeborg Himmelbjerg Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1816 af 28. december 2023 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Silkeborg Himmelbjerg Apoteks frivillige filialer, Silkeborg Nørrevænget Apotek og Silkeborg Center Nord Apotek, er afhændet af afgående apoteker til en anden bevillingshaver og indgår derfor ikke i bevillingen til Silkeborg Himmelbjerg Apotek. 

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-Boks via deres cpr. nummer.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke).

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 2. april 2024 kl. 12.00.

Samtaler med forfremmelseskonsulenterne forventes at blive afholdt i uge 16 i Lægemiddelstyrelsen.

Rekvirering af oplysninger vedr. Silkeborg Himmelbjerg Apotek nr. 204

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Silkeborg Himmelbjerg Apotek kan rekvireres ved henvendelse til afgående apoteker Edvard Baasch på Send en mail eller tlf. 20 23 63 68.

Distributionsenheder under Silkeborg Himmelbjerg Apotek

Filialer

Silkeborg Nørrevænget Apotek og Silkeborg Center Nord Apotek (frivillige filialer) indgår ikke i bevillingen til Silkeborg Himmelbjerg Apotek, da afgående apoteker har afhændet filialerne til en anden bevillingshaver.

Håndkøbsudsalg

DagliBrugsen Kragelund

Spar Grauballe

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 703 af 26. maj 2023.