Lovforslag i høring: Lagre af kritiske lægemidler skal mindske risiko for forsyningsproblemer

12. marts 2024

Et nyt lovforslag vil pålægge virksomheder, der bringer kritiske lægemidler til brug i primærsektoren på markedet i Danmark, at etablere sikkerhedslagre af de pågældende lægemidler. Samtidig vil virksomhederne få pligt til ugentligt at indberette beholdningen af lægemidlerne til Lægemiddelstyrelsen.

 

Tiltagene i det nye lovforslag, som Indenrigs- og Sundhedsministeriet har sendt i høring, betyder, at patienterne vil blive mindre påvirket af forsyningsvanskeligheder end i dag.

Lovforslaget indebærer for det første, at der skal etableres lagre af kritiske lægemidler, som kan dække behovet for kritiske lægemidler, hvis der opstår kortvarige forsyningsvanskeligheder i Danmark. Lageropbygningen skal svare til otte ugers salg af de pågældende lægemidler på apoteker og i detailhandlen.

Desuden betyder lovforslaget, at Lægemiddelstyrelsen gennem ugentlige indberetninger vil få overblik over de etablerede lagre af kritiske lægemidler og bedre kan følge udviklingen i forsyningssituationen samt se muligheder for, hvordan en forestående forsyningsvanskelighed kan afhjælpes.

Etableringen af lagrene, som kan bruges under forsyningsvanskeligheder, giver samtidig Lægemiddelstyrelsen tid til at iværksætte nødvendige tiltag, der kan afbøde konsekvenserne af eventuelle længerevarende forsyningsvanskeligheder, som ikke kan dækkes af lagrene.

Aftale om midlertidige lagre ophører

Lovforslaget kommer i forlængelse af, at regeringen i 2023 traf beslutning om, at der i vinterhalvåret 2023-24 skulle opbygges midlertidige lagre af kritiske lægemidler på grossistniveau.

De midlertidige lagre fortsætter til og med august, hvorefter grossistaftalen ophører. Aftalen omfatter lagre af kritiske antibiotika til to måneders forbrug og lagre af en række andre kritiske lægemidler til en måneds forbrug, heriblandt udvalgte smertestillende midler og astmamedicin samt antipsykotiske lægemidler og lægemidler mod epilepsi af hensyn til kompleksiteten ved et skift.

Der er høringsfrist den 22. marts 2024, hvorefter de nye regler kan træde i kraft den 1. juli 2024.

Læs mere om høringen – herunder en oversigt over de berørte lægemidler – her