Nyt nævn skal vurdere sundhedsapps

8. februar 2024

Ny politisk aftale baner vej for etableringen af et Nævn for Sundhedsapps, der får til opgave at vurdere, om sundhedsapps kan anbefales og vises på sundhed.dk.

Medio november 2023 fremlagde regeringen sin digitaliseringsstrategi, og som et led heri foreslog regeringen at etablere et Nævn for Sundhedsapps.

Efter afslutningen på de politiske forhandlinger om digitaliseringsstrategien har regeringen sammen med alle Folketingets partier besluttet at afsætte midler til finansiering af nævnet i perioden 2024-27. Nævnet vil få sekretariatsbetjening af Lægemiddelstyrelsen og vil få til opgave at vurdere, om sundhedsapps kan anbefales til borgere og sundhedspersoner i Danmark.

Målsætningen med nævnet er at gøre det lettere og tryggere for borgerne at navigere i de mange sundhedsapps, der er på markedet, samt skabe tryghed om, at anbefalede apps har en høj sundhedsfaglig kvalitet. Af samme årsag vil leverandører af sundhedsapps skulle leve op til en række nærmere fastlagte vurderingskriterier om eksempelvis effekt, evidens, brugervenlighed og rimelighed i pris, som nævnet fastlægger.

Sundhedsapps kan give borgere og sundhedsfaglige nye muligheder i forbindelse med forebyggelse, behandling og rehabilitering. Samtidig giver sundhedsapps sundhedsfagligt personale nye muligheder for at understøtte patientbehandling, idet apps kan være et supplement og støtteværktøj for patienten i et behandlingsforløb.

 

Ny lovgivning muliggør etablering af nævnet

Den 1. januar 2024 trådte en ny lov i kraft, som gør det muligt for indenrigs- og sundhedsministeren at nedsætte et Nævn for Sundhedsapps. På denne baggrund vil der i løbet af første halvår 2024 blive udstedt en ny bekendtgørelse om nævnets forretningsorden. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2024, og det forventes, at nævnet bliver etableret og træder sammen i løbet af andet halvår 2024.

Forud for etableringen af nævnet har der været gennemført et omfattende forarbejde med deltagelse af blandt andre Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.