Sundhedsministeren har aktiveret det statslige lægemiddelberedskab delvist til den 31. august 2024

29. april 2024

Lægemiddelstyrelsen har indstillet, at Indenrigs- og sundhedsministeren forlænger den delvise aktivering af det statslige lægemiddelberedskab på baggrund af de tidligere og nuværende krisers afledte effekter. Der er således fortsat tale om betydelige forsyningsvanskeligheder forårsaget af udefrakommende kriser med langvarige konsekvenser og som har været bidragende til de betydelige forsyningsvanskeligheder vi ser i dag.

Den nuværende aktivering af lægemiddelberedskabet udløber den 30. april 2024. Lægemiddelstyrelsen har indstillet til indenrigs- og sundhedsministeren, at det statslige lægemiddelberedskab på ny bør aktiveres delvist frem til den 31. august 2024, da der fortsat vil være behov for at kunne gennemføre en række særlige tiltag for at sikre forsyningen med kritiske lægemidler.

På den baggrund har indenrigs- og sundhedsministeren den 17. april 2024 besluttet delvist at aktivere det statslige lægemiddelberedskab. Den delvise aktivering betyder, at § 4, § 5, § 7, i bekendtgørelse om lægemiddelberedskabet fortsat aktiveres fra den 1. maj 2024 frem til den 31. august 2024.

Lægemiddelstyrelsen vil løbende følge udviklingen, herunder om der måtte være fagligt grundlag for at indstille til en forlængelse af aktiveringen af de enkelte bestemmelser i bekendtgørelsen.

Reglerne om lægemiddelberedskabet findes i lægemiddellovens §§ 76-76 b og bekendtgørelse nr. 305 af 27. februar 2021 om lægemiddelberedskabet.