Udlevering af Paxlovid efter Lov om lægemidler §29 stk. 2

9. januar 2024

Udlevering af Paxlovid efter Lov om lægemidler §29 stk. 2

Lægemiddelstyrelsen tillader, jf. lægemiddellovens §29 stk. 2, at udlevering af Paxlovid må finde sted på et apotek efter recept, udstedt af en læge, uden det kræver forudgående ansøgning om udleveringstilladelse.

Tilladelsen er gyldig fra den 1. januar 2024 til den 29. februar 2024. 
Generel tilladelse til udlevering af Paxlovid

Ordination af Paxlovid i FMK-online skal foregå som et ikke-registreret lægemiddel (Andre lægemidler) på samme måde som ordination af andre lægemidler der ikke er i medicinpriser.

Der henvises til Sundhedsdatastyrelsens Vejledning Oprettelse af ordinationer på ikke-registrerede lægemidler i FMK-online.

Det er muligt at få vejledning hos FMK-support på 3332 3900 i tidsrummet 09:00 – 15:00