Nyheder om Bivirkninger og produktinformation

  • Status på indberetninger om menstruationsforstyrrelser

    | 9. december 2021 |

    Lægemiddelstyrelsen har igen gjort status over indberetninger om menstruationsforstyrrelser modtaget fra danske kvinder. Der er fortsat ingen tegn på, at cyklusændringer kan være en bivirkning fra covid-19 vaccinerne, men Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi har en mulig forklaring.

  • Ny årsrapport om indberettede formodede bivirkninger ved medicinsk cannabis

    | 9. december 2021 |

    Svimmelhed og mundtørhed er blandt de formodede bivirkninger, der er beskrevet i de i alt 20 indberetninger om medicinsk cannabis omfattet af forsøgsordningen, som Lægemiddelstyrelsen modtog i 2020. Det viser Lægemiddelstyrelsens tredje årsrapport om medicinsk cannabis i forsøgsordningen, som netop er offentliggjort.