Nyt Om Bivirkninger 17. januar 2013

17. januar 2013

I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger:

  • Den Europæiske Bivirkningskomité, PRAC, vurderer, at risiciene ved brug af Tredaptive® overstiger fordelene, side 1
  • Information til læger om korrekt anvendelse af det godkendte dosisregime for bivalirudin (Angiox®) i forbindelse med perkutan koronar intervention, side 2
  • Nye anbefalinger for brug af vævsklæberne Tisseel®, Tissucol®, Artiss® og Beriplast®, side 3
  • Monovalente og multivalente vacciner mod mæslinger, fåresyge, røde hunde (rubella) (MFR) og/eller skoldkopper (varicella) (MFRV) bør fortsat undgås under graviditet og hos patienter med svækket immunforsvar, side 4
  • Indberetning af bivirkninger om høretab og påvirkning af hukommelsen i forbindelse med behandling med tadalafil (Cialis®), side 5
  • Sundhedsstyrelsen har udarbejdet ny status for Pradaxa® (dabigatran etexilat) og Xarelto® (rivaroxaban), side 5
  • Der bliver indberettet flest bivirkninger hos børn/fostre på lægemidler til nervesystemet (ATC-gruppe N), side 6-9