Nyt Om Bivirkninger 19. december 2013

19. december 2013

Nyt fra EU

  • Begrænsninger for brugen af metoclopramid (Primperan® m.fl.) til behandling af kvalme og opkastninger
  • Breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger

Nyt fra Sundhedsstyrelsen

  • Patienter med mekaniske hjerteklapper må ikke behandles med de nye orale antikoagulantia Pradaxa®, Xarelto® og Eliquis®
  • Skærpet indberetningspligt for formodede bivirkninger efter vaccination med Infanrix hexa®
  • Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i første halvår 2013
  • Desmopressin og hyponatriæmi
  • Sundhedsstyrelsens analyse af melatonin-brugere under 25 år

Kort nyt

  • Ny mulighed for indberetning af bivirkninger fra kosttilskud til Fødevarestyrelsen
  • Præcisering i artiklen ”Bisphophonater/denosumab og risiko for kæbenekrose” i Nyt Om Bivirkninger 28. november 2013

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...