Nyt Om Bivirkninger 19. december 2013

19. december 2013

Nyt fra EU

  • Begrænsninger for brugen af metoclopramid (Primperan® m.fl.) til behandling af kvalme og opkastninger
  • Breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger

Nyt fra Sundhedsstyrelsen

  • Patienter med mekaniske hjerteklapper må ikke behandles med de nye orale antikoagulantia Pradaxa®, Xarelto® og Eliquis®
  • Skærpet indberetningspligt for formodede bivirkninger efter vaccination med Infanrix hexa®
  • Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i første halvår 2013
  • Desmopressin og hyponatriæmi
  • Sundhedsstyrelsens analyse af melatonin-brugere under 25 år

Kort nyt

  • Ny mulighed for indberetning af bivirkninger fra kosttilskud til Fødevarestyrelsen
  • Præcisering i artiklen ”Bisphophonater/denosumab og risiko for kæbenekrose” i Nyt Om Bivirkninger 28. november 2013