Nyt Om Bivirkninger 21. februar 2013

21. februar 2013

I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger:

  • Kardiovaskulær monitorering ved opstart af behandling med fingolimod (Gilenya®) samt i forbindelse med genstart af behandlingen, side 1
  • Region Hovedstaden får hjælp til indberetning af bivirkninger med bivirkningsmanager, side 2
  • Kontrol af leverfunktionen anbefales på grund af risiko for leversygdomme ved brug af Revlimid® (lenalidomid), side 3
  • Indberetninger af bivirkninger om psykisk påvirkning af patienter i behandling med levodopa, side 3
  • Læger følger fortsat anbefalinger for brugen af p-piller, side 4
  • EU’s bivirkningskomite gennemgår sikkerheden ved acnemedicin med indhold af cyproterone og østrogen (Diane® Mite m.fl.), side 5
  • Risiko for kardiovaskulære bivirkninger hos patienter med essentiel trombocytose (ET) i forbindelse med anagrelidhydrochlorid (Xagrid®), side 6
  • Direkte sikkerhedsinformation (DHPC) til læger og andre sundhedsprofessionelle kommer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, side 7