Nyt Om Bivirkninger 25. april 2013

25. april 2013

I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger:

 • Cerebral blødning i forbindelse med behandling med methylphenidat (Ritalin® m.fl.), side 1
 • Methylphenidat (Ritalin® m.fl.) – bivirkninger og antal børn og voksne i behandling i perioden 2003-2012, side 2
 • Mulig udvikling af narkolepsi i forbindelse med vaccination med Pandemrix®, side 3
 • Svensk registerstudie viser en forøget risiko for narkolepsi efter vaccination med Pandemrix® hos børn og unge voksne, side 4
 • Vær opmærksom på kontraindikationer for dabigatran (Pradaxa®), side 5
 • Nyt dansk studie viser, at Pradaxa® er ligeså effektivt som Marevan®, side 5
 • To tilfælde af svære kutane reaktioner (SCAR) ved brug af telaprevir (Incivo®) i kombinationsbehandling, side 6
 • Rituximab (MabThera®) og alvorlige hudreaktioner, side 7
 • Risiko for anden hæmatologisk primær malignitet hos patienter i behandling med thalidomid (Thalidomide Celgene®), side 8
 • Nyt dansk studie om valproat og sikkerheden ved brug under graviditet, side 8
 • Indberetning af dødsfald som følge af svær hypocalcæmi i et klinisk forsøg med børn, der fik cinacalcet (Mimpara®), side 9
 • Sundhedsstyrelsens årsrapport for overvågning af bivirkninger 2012, side 10
 • Den europæiske sikkerhedskomité anbefaler begrænset brug af strontiumranelat (Protelos®), side 10