Nyt om Bivirkninger 26. september 2013

26. september 2013

I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger:

Nyt fra EU

  • Filgrastim (Neupogen) og pegfilgrastim (Neulasta) er forbundet med risiko for kapillærlækage-syndrom
  • Bromocriptin (Parlodel®) anvendt til laktationshæmning skal revurderes
  • Program for svangerskabsforebyggelse ved behandling med Erivedge
  • Risiko for hypermagnesiæmi ved parenterale ernæringspræparater Numeta G13E og G16E
  • Vær opmærksom på risikofaktorerne for blødning ved brug af de nye orale antikoagulatia Eliquis®, Pradaxa® og Xarelto®
  • Lariam® og neuropsykiatriske bivirkninger
  • Brug af korttidsvirkende beta-agonister til obstestrisk indikation

Nyt fra Sundhedsstyrelsen

  • Udvikling af psykotiske eller maniske symptomer i forbindelse med behandling med metylphenidiat og atomoxetin
  • Bivirkningsindberetninger vedrørende HPV-vaccinen fra 1. januar 2013 til 9. september 2013