Nyt om Bivirkninger 26. september 2013

26. september 2013

I denne udgave af Nyt Om Bivirkninger:

Nyt fra EU

  • Filgrastim (Neupogen) og pegfilgrastim (Neulasta) er forbundet med risiko for kapillærlækage-syndrom
  • Bromocriptin (Parlodel®) anvendt til laktationshæmning skal revurderes
  • Program for svangerskabsforebyggelse ved behandling med Erivedge
  • Risiko for hypermagnesiæmi ved parenterale ernæringspræparater Numeta G13E og G16E
  • Vær opmærksom på risikofaktorerne for blødning ved brug af de nye orale antikoagulatia Eliquis®, Pradaxa® og Xarelto®
  • Lariam® og neuropsykiatriske bivirkninger
  • Brug af korttidsvirkende beta-agonister til obstestrisk indikation

Nyt fra Sundhedsstyrelsen

  • Udvikling af psykotiske eller maniske symptomer i forbindelse med behandling med metylphenidiat og atomoxetin
  • Bivirkningsindberetninger vedrørende HPV-vaccinen fra 1. januar 2013 til 9. september 2013

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...