Nyt Om Bivirkninger 27. februar 2014

27. februar 2014

Februar måneds udgave af nyhedsbrevet Nyt Om Bivirkninger.

Nyt fra EU

  • Yderligere begrænsning i anvendelsen af osteoporosemidlet strontiumranelat (Protelos®), side 2

Nyt fra Sundhedsstyrelsen

  • Igangværende AK-behandling skal stoppes før start på behandling med de nye orale antikoagulantia, side 3
  • Sundhedsstyrelsen følger fortsat udviklingen i brugen af p-piller, side 4
  • Clozapin (Leponex m.fl.) og myokarditis, side 5
  • Husk journalføring af gadoliniumholdige kontrastmidler i patientjournalen, side 6
  • Udviklingen i antal brugere under 25 af melatonin år i perioden 2007-2013, side 7

Kort nyt

  • Nyt studie om sammenhængen mellem brug af paracetamol under graviditet og udvikling af ADHD hos barnet, side 8
  • De seneste breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger, side 9